Tin trong tỉnh

Kỳ Sơn đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển 111 cán bộ

Đây là số liệu cho biết tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn thăm hỏi cách làm ăn kinh tế tại hộ gia đình nghèo của xã Hữu Lập. Ảnh: Duy Thành

Theo đó, huyện đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng theo quy định của cấp trên. Thực hiện luân chuyển cán bộ các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết số 02 - NQ/TU, ngày 15/03/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An “Về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020”, phù hợp với tình hình huyện nhà.

Trong giai đoạn 2015- 6/2018, Kỳ Sơn đã thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 52 đồng chí và luân chuyển 59 đồng chí là cán bộ các phòng, ban, ngành cấp huyện và cán bộ quản lý các trường học. Thực hiện luân chuyển 07 cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện về giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư - Chủ tịch UBND của 6 xã.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Nghị quyết 09 - NQ/TU ngày 13/3/2012 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, và “Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2016 - 2020” của BTV Huyện ủy.

Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động nắm bắt, xử lý thông tin và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với đội ngũ cán bộ.

Cán bộ xã Phà Đánh thăm mô hình kinh tế của người dân bản Phà Khảo. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng theo hướng quan tâm tập trung các nguồn lực hướng về cơ sở. Thực hiện có chất lượng công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ chủ chốt cơ sở. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao; việc phát triển đảng viên mới đã chú trọng nâng cao chất lượng, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, dân tộc thiểu số.

Sửa đổi “Quy định phân cấp quản lý cán bộ” và “Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Kỳ Sơn”.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

Chất lượng cán bộ ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ngày càng cao. T

ừ năm 2015 đến nay, đã đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên cho 257 đồng chí. Trong đó: Trung cấp 246 đồng chí, cao cấp 11 đồng chí. Tổ chức tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Đến nay 100% cán bộ cấp huyện có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 65% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 95% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có trình độ Đại học, cao đẳng trở lên chiếm 67%; có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên chiếm tỷ lệ 60%.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP