Trong nước

Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về tình hình an ninh mạng trong nước và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật Nhà nước, trật tự an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp...

Dự thảo Luật An ninh mạng được xây dựng từ cuối năm 2016 trên cơ sở Nghị quyết số 22/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, giao Bộ Công an là cơ quan soạn thảo. Dự thảo đáp ứng các yêu cầu cấp bách của tình hình an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội như phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, bạo lực phá rối an ninh trật tự. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, chống chiến tranh mạng. Cùng với đó là bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp cần thiết, tưng xứng...

Một điểm nhấn nữa là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc...

Xác định không gian mạng là lĩnh vực mới, tác động sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội, dự thảo Luật đã được chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng, xin ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, trải qua nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, để giải quyết cơ bản những vấn đề đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Trong đó, đảm bảo Luật An ninh mạng có hiệu lực sẽ hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước vừa đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường hoạt động kinh doanh thuận lợi, bình đẳng của các doanh nghiệp trên lĩnh vực này; đảm bảo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực thi nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất, đồng thời kiểm soát hoạt động này không để lạm quyền, gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Khi trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, nội dung dự thảo Luật An ninh mạng đã nhận được đa số ý kiến đồng tình, khẳng định sự cần thiết của xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng trong điều kiện, tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam. Trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ Công an cũng như các cơ quan hữu quan của Chính phủ, Quốc hội đã gặp gỡ, trao đổi qua kiến nghị của đại diện ngoại giao một số nước, các doanh nghiệp, hiệp hội nước ngoài về dự thảo Luật An ninh mạng để khẳng định quan điểm trong chính sách quản lý nhà nước của Việt Nam trên lĩnh vực này nói chung và xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng nói riêng

Đó là: vừa đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế vừa đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng, tạo môi trường hoạt động kinh doanh thuận lợi, bình đẳng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, không gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cùng với những ưu thế vượt trội mà không gian mạng đem lại, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề về bảo đảm an ninh và khoảng trống trong thực thi chính sách quản lý, trong đó có Việt Nam. Việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng trong điều kiện, tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam là hết sức cần thiết.

Cũng giống như các dự luật khác, trước và trong khi trình Quốc hội cho ý kiến thông qua, đều nhận được ý kiến đa chiều của dư luận. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý nhận định, hoạt động hướng lái dư luận chống phá dự thảo Luật An ninh mạng của số phần tử chống đối nhằm có điều kiện tiếp tục hoạt động sử dụng không gian mạng tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.

Không ít phần tử xấu lo sợ sẽ bị tước bỏ điều kiện hoạt động và bị pháp luật xử lý bởi nội dung các hành vi bị cấm được quy định tại dự thảo Luật An ninh mạng, nên đã ra sức bằng mọi cách tác động, tuyên truyền hướng lái dư luận, chống phá, cản trở dự thảo Luật An ninh mạng thông qua bằng các hoạt động cụ thể trước và trong khi diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Một trong số đó phải kể đến việc các đối tượng tập trung đăng tải thông tin lên mạng xã hội, các trang mạng có nội dung xấu, độc, tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, cho rằng: “đây là luật chống lại loài người”, “nhằm bịt miệng dân chủ”, “đàn áp người bất đồng chính kiến”..., kích động, kêu gọi báo chí, những cá nhân, doanh nghiệp công nghệ thông tin phản ứng về dự luật.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ, từ thực tiễn tình hình khu vực và thế giới, xuyên suốt quá trình xây dựng dự thảo, trên cơ sở lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, đặc biệt là sự quyết định của các đại biểu Quốc hội, Luật An ninh mạng đi vào đời sống sẽ đảm bảo tốt hơn môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; là cơ sở pháp lý quan trọng giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng một cách kịp thời và hiệu quả.

Báo cáo của Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho thấy, Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, có hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta. Đó là chưa kể mạng Internet bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính. Vì vậy, xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP