Video

'Mây mưa' ở quán trà sữa và loạt hành vi phản cảm của người trẻ

Ý thức kém, thể hiện tình cảm quá trớn hay thậm chí "mây mưa" ở nơi công cộng là những hình ảnh xấu xí về cách ứng xử của một số người trẻ hiện nay.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP