Trong nước

Một giám đốc sở bị kỷ luật

Lập hồ sơ, khai lý lịch không đầy đủ, không trung thực, một giám đốc sở bị kỷ luật

Ngày 25-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cho biết đã tổ chức hội nghị lần thứ 37 xem xét quyết định một số nội dung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Cao Khải, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận ông Hồ Cao Khải, với cương vị bí thư Đảng ủy, từ tháng 6-2020 đến tháng 11-2021, chưa chỉ đạo tổ chức các cuộc họp riêng Ban thường vụ Đảng ủy để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp định kỳ của Đảng ủy theo quy định (các cuộc họp của Ban thường vụ Đảng ủy sở được họp lồng ghép với các cuộc họp giao ban lãnh đạo sở) theo quy chế làm việc của Đảng ủy họp mỗi tháng 1 lần, họp đột xuất khi cần thiết do Ban thường vụ Đảng ủy triệu tập.

Việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nội dung chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định của nghị định 138-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và nghị định 115-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ông Khải đã không kê khai sơ lược lý lịch xin đi công tác và lý lịch của người xin vào Đảng về nội dung vi phạm bị kỷ luật quân đội của bản thân trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự (tháng 2-1993). Những vi phạm của ông Khải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Khải công tác.

Ông Khải đã vi phạm điểm h, khoản 1, điều 29, quy định 69 của Ban Chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: "Báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ lược lý lịch, lịch sử bản thân… không đầy đủ, không trung thực. Khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân…".

Căn cứ quy định trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã quyết hình thức kỷ luật đối với ông Hồ Cao Khải bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hồ Cao Khải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham gia công tác cán bộ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP