Tin trong tỉnh

Năm 2018, Thành ủy Vinh cách chức 5 cán bộ

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ thành phố Vinh được tổ chức vào sáng 21/12.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thi hành kỷ luật 24 đảng viên

Trong năm 2018, Thành ủy Vinh đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành ủy và cấp ủy cơ sở cũng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thành phố trở thành trung tâm 10 lĩnh vực vùng Bắc Trung bộ.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến giải quyết các khu tập thể cũ, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân cũng đươc Thành ủy và cấp cơ sở chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ giải quyết đơn thư trong năm đạt 96,54%.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và dân vận; gắn với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại hội nghị Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, Thành ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng; ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý kinh tế, đô thị, đất đai, cải cách hành chính.

Gắn kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên; trong đó khiển trách 14 người; cách chức 5 người và khai trừ 4 người.

Thành ủy và cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới công tác dân vận, gắn với triển khai nhiều mô hình “dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả. Toàn thành phố có 626 mô hình “dân vận khéo”, trong đó có 67 mô hình cấp thành phố.

Việc phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng các mô hình nông nghiệp có giá trị cao của thành phố chưa hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự vì dân

Bên cạnh những kết quả tích cực, tại hội nghị, Đảng bộ thành phố cũng thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục có sự tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo truy thu nợ thuế chưa thực sự hiệu quả, một số khoản thu còn thất thu, như thuế vận tải, xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuế nhà, kinh doanh ăn uống…

Việc chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng mô hình kinh tế có giá trị chưa hiệu quả. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở Đảng có mặt còn hạn chế.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, vai trò lãnh đạo và thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa sâu, chưa trọng tâm, thậm chí còn xảy ra sai phạm…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định, năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bởi vậy yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt ra; tạo môi trường tốt để bước vào đại hội nhiệm kỳ mới.

Trong đó quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tạo môi trường dân chủ, đồng thuận trong quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, tác phong công tác tốt và thực sự vì dân.

Gắn với đó là tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư và hoàn thành các công trình trọng điểm; chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao Giấy khen cho 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2014 – 2018). Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Thành ủy Vinh đã tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh năm 2018; 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 52 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2014 – 2018).

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP