Tin trong tỉnh

Năm 2022, Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 13.698 vụ vi phạm hành chính

Năm 2022, công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc thi hành, hướng dẫn pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, để kịp thời triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác quản lý thi pháp hành luật về xử lý VPHC trên địa bàn, các cơ quan đơn vị có thẩm quyền trong vi phạm chức năng quản lý Nhà nước được giao đã tham mưu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để kịp thời triển khai đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị đã vận dụng sáng tạo linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin truyền thông như đăng tải, cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực của từng đơn vị trên các Trang thông tin điện tử để người dân kịp thời truy cập, tìm hiểu, tăng cường trao đổi, tổ chức các cuộc đối thoại tìm hiểu những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về xử lý VPHC cũng được quan tâm, tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cấp huyện, xã. Trong năm 2022, các ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được 1.651 hội nghị tập huấn với hơn 219 nghìn lượt người tham gia.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường, đẩy mạnh tại các đơn vị, cơ sở. Trong năm, Đoàn kiểm tra liên ngành các cấp đã tổ chức hơn 2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực y tế, kinh doanh xăng dầu, văn hóa, thể thao, phòng cháy chữa cháy, Bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm… qua đó đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính.

Tại cấp huyện đã tổ chức gần 100 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại các đơn vị cấp xã. Qua hoạt động kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại các đơn vị trên địa bàn, giúp cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đúng pháp luật.

Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, tổng số vụ VPHC được phát hiện là 13.705 vụ (giảm 18% so với năm trước), số đối tượng bị xử phạt là 14.011 đối tượng (giảm 21% so với năm trước). Các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt VPHC 13.698 vụ (giảm 15%), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 101 vụ (giảm 11%) so với tổng số tiền xử phạt thu được là 59,9 tỷ đồng (tăng 14,2 tỷ đồng so với năm 2021). Các hành vi VPHC diễn tra trên nhiều lĩnh vực, trong đó phổ biến nhất là các lĩnh vực y tế, lĩnh vực an toàn giao thông, lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường.

Công tác xử phạt VPHC trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Các vụ việc vi phạm xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, số vụ vi phạm, số đối tượng giảm hơn so với năm trước; trình tự, thủ tục xử phạt đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý VPHC cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ như giám định, kiểm định, phân tích còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, cơ sở vật chất, nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ cho việc xác định hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu để thực thi theo quy định của pháp luật về xử phạt VPHC; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính có lúc chưa chặt chẽ, còn mất nhiều thời gian trao đổi thông tin, tài liệu…

Để thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục hoàn thiện các thể chế về công tác quản lý XLVPHC đặc biệt có những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xử lý VPHC…

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP