Trong nước

Năm Phó Chánh Toà án nhân dân tối cao đều đạt tín nhiệm cao

Năm Phó Chánh Toà án nhân dân tối cao: Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng, Phạm Quốc Hưng đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao năm 2023 diễn ra chiều 28/7 và được công bố kết quả ngay sau đó.

Kết quả, 5 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao gồm các ông Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng, Phạm Quốc Hưng đều đạt được số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, mục đích của hội nghị nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng và của Toà án nhân dân sau Đại hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-203 của Toà án nhân dân tối cao.

Cũng tại hội nghị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự được giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhân sự phải có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển tốt, bảo đảm đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Cũng trong ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và 5 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Huy Tiến (Phó Viện trưởng thường trực), Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Tạ Quang Khải (Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá sự tín nhiệm của cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc đối với tập thể Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Theo ông Lê Minh Trí, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời giúp mỗi lãnh đạo Viện được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP