Kinh tế

Nghệ An: Bí thư các huyện, thị làm Trưởng ban Chỉ đạo GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam là công trình trọng điểm Quốc gia, với yêu cầu tiến độ thực hiện gấp rút, UBND tỉnh yêu cầu các huyện có đường đi qua tập trung cả hệ thống chính trị vào giải phóng mặt bằng.

Tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng

Để hoàn thành tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi tiến hành thu hồi đất theo đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; kiện toàn Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 6/6 huyện, thị xã có dự án đi qua.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị xã liên quan thành lập Ban chỉ đạo GPMB do các đồng chí Bí thư Huyện, Thị ủy làm trưởng ban.

Tuyên truyền giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

UBND các huyện, thị xã liên quan đã làm việc với Ban QLDA 6 để thống nhất một số nội dung phối hợp, triển khai công tác GPMB dự án; nhận bàn giao các tài liệu, số liệu hiện trường, cụ thể như sau: Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Các bản vẽ phần tuyến và công trình trên tuyến và một số bản vẽ khác; Giao nhận tim tuyến của dự án tại hiện trường.

Hiện tại các địa phương đang tổ chức rà soát số hộ tái định cư, các tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời (trường học, nhà văn hóa...), các khu nghĩa địa bị ảnh hưởng để lựa chọn vị trí, quy mô các khu tái định cư.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin, dữ liệu của dự án và quản lý chặt chẽ phạm vi dự kiến GPMB và không để tình trạng lấn chiếm.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã được giao phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, tổng thể các vấn đề về hướng tuyến, công trình, hạng mục, nút giao, đường dân sinh, khai thác đất san lấp phục vụ dự án.

Hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Đồng thời các huyện, thị xã phải quản lý chặt chẽ cọc GPMB; đẩy nhanh công tác trích lục, trích đo; lựa chọn và trình phê duyệt vị trí tái định cư; kiểm kê, kiểm đếm lập phương án bồi thường GPMB và định kỳ ngày thứ Năm hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc.

Phấn đấu để dự án được khởi công đúng thời hạn vào 4/2020

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Nghệ An đã tiến hành cắm cọc GPMB hoàn thành được 38/38 xã (đạt 100%). Bàn giao cọc GPMB cho địa phương: 37/38 xã (đạt 97,37%).

Đo và cắm cột mốc ở xã Diễn Cát (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang

Về kế hoạch tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Đối với đoạn qua đất nông nghiệp: Dự kiến bàn giao mặt bằng sau 9 tháng kể từ ngày được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng.

Đối với đoạn qua đất ở, vườn nhưng không thuộc diện tái định cư: Dự kiến bàn giao mặt bằng sau 10 tháng kể từ ngày được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng.

Đối với đoạn qua đất ở, vườn phải bố trí tái định cư: Dự kiến bàn giao mặt bằng sau 16 tháng kể từ ngày được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng (thời gian xây dựng xong các khu tái định cư 10 tháng).

Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án và kế hoạch đề ra, Ban QLDA CTGT kiến nghị Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA 6 sớm lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai dự án.

Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư bố trí cán bộ thường xuyên phối hợp với UBND, Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nghệ An phấn đấu để đến tháng 4/2020 dự án được khởi công đúng thời hạn.

Tác giả: Trân Châu - Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP