Giáo dục

Nghệ An bổ sung hơn 2.000 biên chế giáo viên năm học 2023-2024

HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024.

Ngày 22/4, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19, tại kỳ họp, vừa thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo Quyết định số 2392 ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm 2023-2024 của tỉnh Nghệ An được bổ sung 2.187 biên chế giáo viên.

HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Giáo viên hướng dẫn các thí sinh trong kỳ thi tuyển lên lớp 10 ở Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Theo đó, khối mầm non 1.352 biên chế; khối tiểu học 369 biên chế; khối trung học cơ sở 441 biên chế và khối trung học phổ thông 25 biên chế.

Nguyên tắc phân bổ: Đối với Mầm non, Tiểu học và THCS: Số giáo viên theo cấp học của đơn vị được bổ sung bằng số giáo viên còn thiếu của đơn vị còn thiếu nhân với tỷ lệ giáo viên được bổ sung của cả tỉnh trên tổng giáo viên còn thiếu cả tỉnh.

Đối với bậc THPT, trên cơ sở số lượng giáo viên còn thiếu của các trường và ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo để phân bổ.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết cũng điều chỉnh tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2024 là 58.048 người.

Trong đó, số biên chế viên chức so với Nghị quyết số 77, ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2024 là 55.861, bổ sung 2.187 biên chế viên chức.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP