Tin trong tỉnh

Nghệ An: Cấp phép khai thác đất san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực rú Voi

Ngày 29/8, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp phép số 2691/GP-UBND cho Công ty CP xây dựng Hoàng Gia Nghệ An khai thác đất san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực rú Voi, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương.

Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Gia Nghệ An có địa chỉ tại xóm 7, xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Thanh Nương làm đại diện pháp luật. công ty có ngành nghề kinh doanh là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Cụ thể theo GP thì: Diện tích khu vực khai thác là 11,7 ha. Mức độ khai thác thấp nhất đến mức +35m. Trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác là 2.172.941 m3. Trữ lượng khai thác là 2.064.294 m3.

Công suất khai thác từ năm thứ 1 đến năm thứ 19 là 135.000 m3 đất nguyên khai/năm; năm thứ 20 khai thác với công suất 97.939 m3 đất nguyên khai/năm. Thời hạn cấp phép khai thác là 20 năm kể từ ngày ký Giấy phép.

Đất san lấp đang trở nên nhu cấp cấp thiết tại các dự án an giao thông, hạ tầng đô thị.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Gia Nghệ An có trách nhiệm nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành. Tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất quy định.

Trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định.

Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ. Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Gia Nghệ An phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép

Việc quản lý, sử dụng các sản phẩm khai thác, chế biến phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thường xuyên kiểm tra việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác; báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

Trước khi tiến hành khai thác, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Gia Nghệ An phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép; nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Đô Lương và UBND huyện Thanh Chương thiết kế mỏ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP