Kinh tế

Nghệ An: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng các dự án trọng điểm

Sở Tài chính vừa mới có báo cáo về tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Trong số chi năm 2018 (24.764,63 tỷ đồng), thì chi đầu tư phát triển ước thực hiện 6.265,3 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán; Chi thường xuyên ước thực hiện 18.136,9 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán; Chi từ nguồn dự phòng ước thực hiện 359,5 tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán.

Khu đô thị VSIP đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Trân Châu

Chi ngân sách địa phương năm 2018 tăng chủ yếu do Trung ương bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách, tăng mức tiền lương cơ bản theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 5/5/2018, tăng nguồn chi XDCB từ nguồn hỗ trợ Trung ương hỗ trợ khắc phục bão lụt, thiên tai,...

Cụ thể tăng thêm một số khoản chi trong năm 2018 như: Kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 2, bão số 10 và lũ quét gây ra trong năm 2017, số tiền 274 tỷ đồng; Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018, số tiền 251 tỷ đồng; Kinh phí khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh năm 2015 và năm 2016, số tiền 261 tỷ đồng; Kinh phí hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, số tiền 36 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn chi gần 300 tỷ đồng đầu tư các dự án VSIP, Hemajai, kinh phí GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kinh phí mua và vận chuyển xi măng xây dựng nông thôn mới...

Thi công đường Vinh - Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, tính đến ngày 20/12, thu ngân sách năm 2018 ước đạt 13.141,6 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán và tăng 3,1% so với thực hiện năm 2017; trong đó, thu nội địa 11.441,6 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017; Loại trừ số thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa 8.891,6 tỷ đồng, đạt 94,3% dự toán và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: chi ngân sách , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP