Kinh tế

Nghệ An: Chỉ tiêu đất dành cho khu kinh tế được điều chỉnh, đạt gần 80.000 ha

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất dành cho khu kinh tế tại Nghệ An đến năm 2025 đạt gần 80.000 ha.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh 6 chỉ tiêu sử dụng đất so với chỉ tiêu được phân bổ trước đây. Có 3 chỉ tiêu giảm diện tích được phân bổ. Cụ thể, chỉ tiêu đất nông nghiệp phân bổ tại Nghệ An giảm 161 ha, từ 1.475.422 ha xuống còn 1.475.261 ha; chỉ tiêu đất trồng lúa giảm 12 ha, từ 100.484 ha xuống 100.472 ha, trong đó, đất chuyên dùng trồng lúa nước giảm 10 ha, từ 90.190 ha xuống 90.180 ha. Đất phi nông nghiệp cũng được điều chỉnh giảm 19 ha từ 155.375 ha xuống 155.536 ha.

3 chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được phân bổ tăng. Đất an ninh tăng 233 ha, từ 1.419 ha lên 1.652 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia tăng 60 ha, từ 73.297 ha lên 73.357 ha, trong đó, đất dành cho công trình năng lượng tăng 60 ha, từ 11.530 ha lên 11.590 ha.

Khu Kinh tế Đông Nam cũng được đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An

Đặc biệt, chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh tăng nhiều nhất chính là đất Khu kinh tế, tăng 58.955 ha, từ 20.776 ha lên 79.731 ha.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tăng chỉ tiêu đất Khu kinh tế sẽ tạo điều kiện cho Nghệ An có quỹ đất đầu tư phát triển trong tương lai.

Hiện nay, việc mở rộng ranh giới, diện tích Khu Kinh tế Đông Nam được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp bách khi diện tích quy hoạch hiện hữu chỉ 20.776,47 ha, không phù hợp so với tình hình thực tế và định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đề án, mở rộng ranh giới, diện tích Khu Kinh tế Đông Nam từ 20.776,47 ha lên 104.269,94 ha; trong đó, có 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển, bao gồm 57 xã, thị trấn, phường thuộc 10 huyện, thành phố, thị xã.

Theo Đề án, Khu Kinh tế Đông Nam cũng được đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An.

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP