Tin trong tỉnh

Nghệ An: Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thuỷ điện

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản gửi Sở Công thương, NN&PTNT, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN; UBND các huyện; các chủ đầu tư dự án thuỷ điện, chủ sở hữu đập và hồ chứa thuỷ điện về việc thực hiện đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thuỷ điện.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Các ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập thủy điện, việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa nước; tham mưu UBND tỉnh xem xét ngừng tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; đồng thời rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành để phù hợp trong mùa lũ và mùa cạn, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, vùng hạ du, đời sống và sản xuất của nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử dụng nước.

Kiểm tra, hướng dẫn các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện, các chủ đầu tư dự án thủy điện đang xây dựng trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Đập thủy lợi - Thủy điện Bản Mồng đang được thi công ở Nghệ An

Đồng thời, yêu cầu các công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, không để sự cố tương tự xảy ra như đối với công trình thủy điện Rào Trăng 3.

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện, các chủ đầu tư dự án thủy điện đang xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình, trong đó có công tác thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ để tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Phối hợp với Sở NN&PTNT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà máy thủy điện trong quá trình vận hành xã lũ, việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Thủy lợi.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông báo về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP