Tin trong tỉnh

Nghệ An: Doanh nghiệp “chây ỳ” không tháo dỡ công trình không phép, huyện đôn đốc nhiều lần vẫn “bất tuân”

Bị chính quyền huyện Đô Lương (Nghệ An) xử phạt và áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình trái phép trước ngày 30/3/2022, thế nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long vẫn cố tình “chây ỳ” không chịu tháo dỡ khi đã quá thời hạn gần 1 năm dù UBND huyện đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở.

Dù bị chính quyền xử phạt 40 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ trạm trộn trái phép nhưng doanh nghiệp vẫn “chây ỳ”.

Xây dựng công trình không phép rồi “chây ỳ ” tháo dỡ

Theo đó, ngày 26/11/2021, UBND huyện Đô Lương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác khoáng sản số 3251/QĐ-XPVPHV, trong đó xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với trường hợp có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng... Hình thức xử phạt là phạt tiền 40.000.000 đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: “Buộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung giấy phép xây dựng. Hết thời gian này, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long không xuất trình giấy phép xây dựng bổ sung thì áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Sau khi được cấp bổ sung giấy phép xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép thì mới được tiếp tục thi công xây dựng. Mọi chi phí do tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại điều ngày chi trả. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 30/03/2022".

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long đã có hành vi xây dựng, lắp đặt 2 trạm trộn bê tông nhựa và bể chứa nước mà không có trong quy hoạch và các thủ tục pháp lý khác tại khu vực mỏ Lèn Muỗi, xã Hồng Sơn, Đô Lương của công ty.

Quyết định xử phạt của UBND huyện Đô Lương yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long đến thời hạn theo quy định nếu không xuất trình được thủ tục pháp lý bổ sung đối với hạng mục vi phạm thì áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Thế nhưng, đến thời hạn 30/3/2021, Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Hoàng Long không xuất trình được thủ tục pháp lý bổ sung nhưng không thực hiện tháo dỡ công trình trạm trộn bê tông nhựa sai phạm theo quyết định xử phạt của UBND huyện Đô Lương.

Tiếp đó, ngày 24/12/2021, UBND huyện Đô Lương ban hành Kết luận số 2619/KL.UBND về việc kiểm tra việc khai thác, chế biến, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Long và yêu cầu công ty này khắc phục sai phạm.

Ngày 19/7/2022, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Hồng Sơn trực tiếp kiểm tra. Kết quả cho thấy, đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa thực hiện hết các nội dung theo kết luận.

Huyện đôn đốc nhiều lần vẫn “bất tuân”

Đến ngày 20/07/2022, UBND huyện Đô Lương tiếp tục có Văn bản số 1331/UBND.TN, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long thực hiện nghiêm túc biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt số 3252 và yêu cầu công ty này ngừng thi công xây dựng, lắp đặt công trình trạm trộn và bể chứa nước trái phép để bổ sung thủ tục điều chỉnh quy hoạch và giấy phép xây dựng; trường hợp cấp có thẩm quyền không cho phép điều chỉnh thì phải tiến hành tháo dỡ các công trình trái phép trên theo quy định trước ngày 31/12/2022.

Lại thêm một lần nữa, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long tiếp tục “bất tuân” cứ thế “chây ỳ” không chịu tháo dỡ hạng mục trái phép khi không bổ sung được thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 20/02/2023, UBND huyện Đô Lương, Nghệ An đã ban hành Văn bản số 317/UBND.TN, về việc đôn đốc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt hành chính số 3251/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2021.

Văn bản số 317 nêu rõ, ngày 17/02/2023, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực thuê đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long, xã Hồng Sơn, qua kiểm tra nhận thấy: Trên khu vực thuê đất của công ty có xây dựng 2 trạm sản xuất bê tông nhựa nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng, tại thời điểm kiểm tra 2 trạm sản xuất bê tông nhựa không hoạt động. Về hành vi này UBND huyện Đô Lương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác khoáng sản số 3251/QĐ-XPVPHV ngày 26/11/2021, trong đó xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long. Hình thức xử phạt là phạt tiền 40.000.000 đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định…

Chính quyền huyện đôn đốc nhắc nhở thực hiện tháo dỡ nhiều lần nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long vẫn “bất tuân”.

Đến nay đã quá thời hạn được giao tại Quyết định xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long tuy nhiên đến nay, công ty vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện, UBND huyện Đô Lương yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long chấm dứt hoạt động đối với 2 trạm sản xuất bê tông nhựa đồng thời thực hiện nghiêm quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện tại Quyết định số 3251/QĐ-XPVPHV ngày 26/11/2021 và Văn bản số 1331/UBND.TN ngày 20/7/2022 về việc khắc phục lỗi vi phạm theo Kết luận số 2619/KL.UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Đô Lương. Thời gian khắc phục xong trước ngày 30/3/2023.

Yêu cầu UBND xã Hồng Sơn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc dừng hoạt động của 2 trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực thuê đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long và thực hiện nghiêm Kết luận số 2619/KL.UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Đô Lương và Văn bản số 1331/UBND.TN ngày 20/7/2022 của UBND huyện Đô Lương.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND huyện Đô Lương xử lý. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long thực hiện nghiêm túc.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện và giải quyết dứt điểm việc xử lý hạng mục công trình sai phạm tại mỏ đá Lèn Muỗi, ngày 16/02/2023, UBND huyện Đô Lương đã có Văn bản số 282/UBND.KT&HT gửi Chi nhánh điện lực Tân Kỳ đề nghị phối hợp, tạm thời ngừng cấp điện cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long đối với hạng mục “Trạm trộn bê tông nhựa” tại mỏ đá Lèn Muỗi, xã Hồng Sơn trước ngày 18/02/2023 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động hạng mục “Trạm trộn bê tông nhựa”.

Đã đến lúc chính quyền huyện Đô Lương (Nghệ An) cần phải mạnh tay hơn nữa đối với những doanh nghiệp “bất tuân”, “chây ỳ” không chịu tháo dỡ các hạng mục công trình sai phạm như Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, tránh tiền lệ xấu đối với hoạt động xây dựng sau này.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP