Tin trong tỉnh

Nghệ An: Dự án nghìn tỷ có dấu hiệu bao thầu?

Vừa qua, TC Vật liệu Xây dựng nhận được đơn kiến nghị về hồ sơ mời thầu gói thầu XL01 – XL 02. Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km 7 – Km76 (đợt 2). Do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư có dấu hiệu bao thầu.

Để rộng đường dư luận phóng viên đã tìm hiểu và biết được: Ngày ngày 2/12 UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 4685 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An). UBND tỉnh Nghệ An cũng đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án công trình nói trên đoạn từ Km7 - Km76 (đợt 2) và giao cho Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An mời thầu.

Tổng mức đầu tư cho đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hoá) đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sẽ được bố trí nguồn vốn hơn 4.600 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Và đợt lựa chọn thầu lần này Sở GTVT Nghệ An mời thầu cho các gói thầu như: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình từ Km7 + 00 - Km48 + 250 và các cầu Tân Long, Kênh nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi. Gói thầu XL02: Thi công xây dựng công trình từ Km48 + 250 - 76 + 00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân....

Được biết, hiện nay Sở GTVT Nghệ An đang tổ chức đấu thầu gói thầu XL01 và XL02. Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km 7 – Km76 (đợt 2). Bằng hình thức qua mạng đấu thầu quốc gia qua trang Web: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Điều đáng nói ở đây là để lựa chọn nhà thầu thi công Sở GTVT Nghệ An đã đưa ra một số nội dung, tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không hợp lý. Các tiêu chí, yêu cầu không cần thiết hoặc quá mức cần thiết, không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu vào hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu đưa ra các yêu cầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể:

Sở giao thông vận tải Nghệ An đưa ra tại hồ sơ mời thầu như sau: Đối với nhà thầu độc lập: Nhà thầu phải có tối thiểu 01 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông cấp II trở lên có giá trị thực hiện hợp đồng tối thiểu là 1.310 tỷ đồng đối với gói XL01 và 800 tỷ đồng đối với gói XL02 bao gồm các hạng mục: mặt bê tông nhựa và đường cầu cấp II trở lên (có dầm BTCT DƯL đúc hẫng, mố trụ đặt trên hệ cọc khoan nhồi). Hoặc có tối đa 02 đồng thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, trong đó đồng hợp có giá trị tối thiểu là 800 tỷ đồng. Đồng thời đơn vị đó phải có hạng mục: Xử lý nền đất yếu (cọc) cát, khối bê tông Chinese Accropode. Đối với nhà thầu liên danh, Sở này cũng đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có tối thiểu 01 đồng thi công xây dựng công trình giao thông cấp II trở lên và có giá trị thực hiện hợp đồng tối thiểu là 1.310 tỷ đồng đối với gói XL01 và 800 tỷ đồng đối với gói XL02 cùng với giá trị tỷ lệ tham gia trong thỏa thuận liên kết. Hoặc có tối thiểu 02 đồng thi công xây dựng công trình giao thông cấp III trở lên....

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình đường ven biển được thiết kế cấp 3 nhưng hồ sơ mời thầu yêu cầu cấp 2 là không hợp lý. Đặc biệt là việc yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu XL02 là 800 tỷ đồng và XL01 là 1310 tỷ đồng là quá lớn và loại bỏ hầu hết các nhà thầu khác tham gia đấu thầu làm giảm tính cạnh tranh về mặt giá cả gói thầu. Cũng như hạng mục Chinese Accoropode là hạng mục phụ trong gói thầu nhưng được đưa vào làm tiêu chí chính để đánh giá gói thầu là không hợp lý. Cùng với việc đưa ra quy định số lượng thành viên không quá 3 thành viên đối với gói XL01 và 2 thành viên đối với gói XL02 . Trong khi gói thầu có giá trị gần 2000 tỷ đồng. Nên hạn chế các nhà thầu tham gia đấu thầu làm giảm tính cạnh tranh được quy định trong luật đấu thầu.

Một vấn đề bất thường khác nữa đây là những gói thầu “Khủng” mà Sở Giao thông vận tải Nghệ An tổ chức đấu thầu. Từ trước đến nay sở này chưa từng có gói thầu nào vượt quá 200 tỷ đồng. Liệu Sở GTVT Nghệ An, Ban Quản lý dự án công trình giao thông có đủ nhân lực, kinh nghiệm để quản lý tốt các gói thầu nêu trên hay không?

Rất mong cục quản lý đấu thầu, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, sở giao thông vận tải Nghệ An sớm làm rõ có bao thầu trong dự án nói trên không?

TC Vật Liệu Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Hiền Lương

Nguồn tin: tapchivatlieuxaydung.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP