Tin trong tỉnh

Nghệ An hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi

Nhằm giúp ngư dân giảm bớt khó khăn trong điều kiện chi phí chuyến biển tăng cao và góp phần quản lý tốt tàu cá hoạt động trên biển, chống khai thác IUU, sớm gỡ 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu, mới đây, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã ra Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn Nghệ An từ nguồn ngân sách tỉnh.

Các tàu cá có công suất máy trên 90CV trở lên được tỉnh Nghệ An hỗ trợ để giảm bớt khó khăn.

Theo đó, hỗ trợ kinh phí chuyến biển cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi với định mức một lần/tàu/năm với mức hỗ trợ 13,5 triệu đồng đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 700CV trở lên; hỗ trợ 10,5 triệu đồng đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 700CV; hỗ trợ 7,5 triệu đồng đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 250CV đến dưới 400CV.

Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 150CV đến dưới 250CV, từ 90CV đến dưới 150CV và dưới 90CV thì mức hỗ trợ lần lượt là 4 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2,5 triệu đồng/tàu.

Hỗ trợ 50% kinh phí mua một bộ thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar (nhóm tàu cá chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An); nhưng không quá 8,75 triệu đồng.

Hỗ trợ 70% cước phí thuê bao hằng tháng cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 250.000 đồng/tàu/tháng.

Về điều kiện hỗ trợ: Tàu cá tham gia khai thác thủy sản, có báo cáo vị trí hoạt động tại vùng khơi thông qua thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí chuyến biển; cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025. Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 7/7/ 2023 và thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi nhằm giúp ngư dân giảm bớt khó khăn trong điều kiện chi phí chuyến biển tăng cao hiện nay; nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, tăng cường sự hiện diện tàu cá Việt Nam trên các vùng biển khơi, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra còn góp phần quản lý tốt tàu cá hoạt động trên vùng biển, chống khai thác IUU, sớm gỡ "thẻ vàng" của ủy ban châu Âu, thúc đẩy phát triển nghề cá theo hướng trách nhiệm, bền vững.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP