Tin trong tỉnh

Nghệ An: HTX nông nghiệp thành lập mới được hỗ trợ 50 triệu đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới được 33 HTX, đạt 165% kế hoạch cả năm; đưa tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên 503 HTX.

Cụ thể số HTX thành lập mới các địa phương: 6 HTX ở huyện Nghĩa Đàn, 3 HTX ở huyện Diễn Châu, 4 HTX ở huyện Quỳ Châu, 1 HTX ở huyện Tương Dương, ở 4 HTX ở huyện Nam Đàn, 3 HTX ở huyện Quế Phong, 1 HTX ở huyện Yên Thành, 3 HTX ở huyện Tân Kỳ, 3 HTX ở huyện Quỳ Hợp, 1 HTX ở huyện huyện Con Cuông, 2 HTX huyện Thanh Chương, 1 HTX ở huyện Kỳ Sơn và 1 HTX ở huyện Hưng Nguyên.

Sản xuất tại HTX chế biến nứa lùng Quế Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh:Tư liệu

Dự kiến từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh thành lập mới được 8 HTX nông nghiệp, đưa tổng số HTX nông nghiệp thành lập mới năm 2018 lên 41 HTX; số lượng HTX nông nghiệp cả tỉnh sẽ đạt 511 HTX.

Theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các HTX nông nghiệp thành lập mới 2018, mỗi HTX được thành lập mới sẽ được tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng./.

Tác giả: Nguyễn Văn Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP