Tin trong tỉnh

Nghệ An: Không quy hoạch bố trí các dự án chung cư, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng tại khu vực không đảm bảo điều kiện về PCCC

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Chung cư 18 tầng PVNC2 – CT02 tại thành phố Vinh từng vi phạm về PCCC và bị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu di dời các hộ dân ra khỏi tòa nhà

Theo đó, ngày 14/11/2023, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Công văn số 9764/UBND-CN yêu cầu các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 911/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân; theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4092/SXD-QLN ngày 9/11/2023.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã tiếp tục tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công điện số 27/CĐ-UBND ngày 22/9/2023 và Công văn số 9536/UBND-CN ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh; trong đó, đặc biệt chú trọng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ đã đưa vào sử dụng trên địa bàn để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời có các biện pháp khả thi khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản cho người dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, không phép; tuyệt đối không để các vi phạm tồn tại, kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống nhân dân.

Đối với các nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo quy định. Kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ từ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, quản lý vận hành công trình; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu xây dựng, không quy hoạch bố trí các dự án nhà chung cư, thương mại, dịch vụ đông người, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ tại khu vực không đảm bảo về cơ sở hạ tầng, giao thông, không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Rà soát, có kế hoạch đầu tư mở rộng các tuyến đường trong các khu dân cư để đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, thuận tiện cho phương tiện và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tác nghiệp nếu có cháy nổ xảy ra.

Giao Công an tỉnh đẩy mạnh rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ đã đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo chủ quản lý sử dụng, chủ đầu tư khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ xây dựng mới.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo đúng quy định. Rà soát các quy định của pháp luật xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ; kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản cho người dân trong quá trình sử dụng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn; xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng điện.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương hoàn thành, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 07/12/2023. Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu và dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2023.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP