Tin trong tỉnh

Nghệ An: Kiểm điểm người đứng đầu nếu cấp dưới tiêu cực, tham nhũng

Địa bàn, lĩnh vực nào tại Nghệ An xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố vì hành vi tham ô. Ảnh: CANA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký ban hành Công văn số 5784 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng các cấp và hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến Nghệ An.

Yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng trong thời gian tới.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay cho tội phạm phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”...

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của người dân. Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22.1.2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Các ngành cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP