Tin trong tỉnh

Nghệ An: Nhiều đơn vị chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Dù Nhà nước đã ban hành nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh số rất ít doanh nghiệp có ý thức tốt trong việc chấp hành các quy định trên thì vẫn đang còn nhiều doanh nghiệp còn quá chú trọng về mặt lợi nhuận mà ít quan tâm đến trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng trong vấn đề BVMT.

Theo Khoản 2, Điều 27 của Luật BVMT năm 2014 và Khoản 6, Điều 16, Điều 17 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT mới được vận hành dự án.

Mỏ khai thác đá tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn của Công ty CP SXVLXD Hưng Phúc chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định

Tuy nhiên, theo báo cáo từ phía Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, cho thấy, việc cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho các dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, thuộc đối tượng phải làm báo cáo xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn rất hạn chế. Tình trạng này rơi vào ở cả loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp như bệnh viện, các bãi rác. Riêng loại hình doanh nghiệp cũng đa dạng các lĩnh vực như các cơ sở sản xuất gạch tuynel; khai thác đá và chế biến đá; chế biến tinh bột sắn; các trang trại chăn nuôi lợn, bò sữa...

Cụ thể, hiện tại nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho dự án, như: Nhà máy Gạch ngói Tuynel, công suất 20 triệu viên/năm của Công ty TNHH Hoàng Nguyên (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc); Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Yên Thành; trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Phát triển nông nghiệp Xanh (xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc); Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá xây dựng Lèn Cò của Công ty TNHH Thành Nam (tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành); Dự án khai thác mỏ đá của Công ty CP SXVLXD Hưng Phúc tại thôn Nhân Tiến, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn); Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Hòn Riềng của Công ty CP Quỳnh Giang (xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu); Dự án nhà máy xi măng Sông Lam II của Công ty CP xi măng Sông Lam (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn)...

Văn bản đôn đốc hoàn thành công trình BVMT của UBND tỉnh Nghệ An

Nguyên nhân của tồn tại này là do nhận thức của chủ đầu tư trong công tác BVMT còn hạn chế, dẫn đến có nhiều dự án đi vào vận hành mà chưa có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hoặc có nhưng không đạt yêu cầu các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; chưa lập hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Khu kinh tế Đông Nam để được kiểm tra, xem xét và cấp giấy xác nhận.

Mặc dù, cơ quan chức năng đã chủ động thanh, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ dự án thực hiện, song nhiều dự án vẫn không lập hồ sơ để được kiểm tra, xác nhận. Đối với công tác đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nay là kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận; bên cạnh ý thức của chủ đầu tư chưa cao thì hiện tại, ở một số huyện chưa có cán bộ môi trường chuyên trách, do vậy việc xác nhận nội dung kế hoạch chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Mới đây UBD tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 6484/UBND-NN, ngày 27/8/2018 về việc đôn đốc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi các Sở, ngành, BQL KKT Đông Nam, các huyện, thị và các doanh nghiệp nằm trong diện chưa được phê duyệt hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn. The đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ngoài KKT Đông Nam có số lượng lên tới 94 đơn vị. Vì thế, UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc các đơn vị liên quan, trong đó yêu cầu Sở TN&MT đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có tên trong danh sách chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phải nhanh chóng hoàn thành. Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

Theo Sỏ TN&MT tỉnh Nghệ An, để khắc phục tình trạng trên, trước hết, phải bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tự giác chấp hành đầy đủ các điều kiện, yêu cầu BVMT mà luật pháp quy định khi đi vào hoạt động, trong đó có việc làm thủ tục để được cơ quan chức năng xác nhận hồ sơ hoàn thiện các công trình BVMT trước khi đi vào vận hành sản xuất. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn với đó là tăng cường xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư chưa lập hồ sơ và chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT mà đã đưa dự án vào hoạt động chính thức.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP