Tin trong tỉnh

Nghệ An: Phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn

Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 210, ngày 28/3/2023 về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành.

Phát triển mô hình chăn nuôi giúp người dân khu vực miền núi Nghệ An nâng cao thu nhập. Ảnh T.A

Theo đó, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa, hoặc đổ bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến được cứng hóa; 100% số trường lớp, học và trạm y tế được xây dựng kiên cố hóa; 99% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới Quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch... Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi tiểu học trên 97%; trung học cơ sở trên 95%; trung học phổ thông trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên biết đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%...

Nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 hơn 5,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 2,6 nghìn tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 3,1 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện chương trình gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP