Tin trong tỉnh

Nghệ An sáng 21/1 có 38 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó Vinh 19 ca

Từ 18h00 ngày 20/1 đến 6h00 ngày 21/1, Nghệ An ghi nhận 114 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 38 ca cộng đồng, 76 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân LTD, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: khối 12, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt mỏi nên đến BVĐK Thành phố khám và xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân PTL, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: khối Trung Hòa, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Khối 4, Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân NXQ, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân HTV, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: khối Quang Trung, Vinh Tân, TP Vinh. Bệnh nhân Tiếp xúc với Bệnh nhân NXQ được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân ĐTN, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 3, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân BTM, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính.

9. Bệnh nhân VĐK, nam, sinh 1956. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến BV Cửa Đông để xét nghiệm cho kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân ĐTQN, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Tân Lộc, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm cho kết quả dương tính.

11. Bệnh nhân TDC, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Tân Lộc, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 20/1Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt nên đến BVĐK Cửa Đông để xét nghiệm cho kết quả dương tính.

12. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 24, Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng và mệt mỏi nên đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

13. Bệnh nhân HNA, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Ngũ Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến khám tại BV Quân Y 4 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

14. Bệnh nhân NMC, nam, sinh 1943. Địa chỉ: khối 1, Hà Huy Tập, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, nên đến TYT Hà Huy Tập tét nhanh 2 lần cho kết quả nghi ngờ sau đó xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

15. Bệnh nhân NHL, nam, Sinh 1979. Địa chỉ: khối 1, Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMC công bố cùng lúc. Ngày 20/1 đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

16. Bệnh nhân NLPT, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: khối 1, Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 NMC được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

17. Bệnh nhân NMHH, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Khối 1, Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NMC được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

18. Bệnh nhân HNV, nam, sinh 1967. Địa chỉ: khối 12, Hà Huy Tập, TP Vinh. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

19. Bệnh nhân TTHT, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: khối An Vinh, Hưng Phúc, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTT được công bố trước đó.

20. Bệnh nhân NVH, nam, sinh 1971. Địa chỉ: xóm Phúc Thành, Tiến Thủy, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân ngày 19/1 thấy mệt mỏi, ho, ngày 20/1, Bệnh nhân đến TYT Tiến Thủy test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

21. Bệnh nhân PTG, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: khối 7, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân ngày 20/1 có triệu chứng mệt mỏi đến BVĐK Minh An làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

22. Bệnh nhân HQH, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 6, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng mất khứu giác, sốt, tịt mũi đến TYT Quỳnh Giang làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

23. Bệnh nhân ĐNL, nam, sinh 1947. Địa chỉ: Xóm Hồng Long, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Sáng ngày 20/1 sau khi nghe tin con gái ĐTQN test nhanh dương tính, Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

24. Bệnh nhân ĐVQ, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Hồng Long, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Sáng ngày 20/1 sau khi nghe tin em gái ĐTQN test nhanh dương tính, Bệnh nhân ở nhà tự test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

25. Bệnh nhân HĐL, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 2, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Ngày 20/1 Bệnh nhân thấy đau họng, mệt mỏi, sốt đến TYT Quỳnh Yên test nhanh cho kết quả dương tính.

26. Bệnh nhân VDH, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 4, An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 20/1 có biểu hiện ho sốt công ty tổ chức làm tets cho kết quả dương tính.

27. Bệnh nhân LTTT, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Lưỡng Minh, Tương Dương. Ngày 20/1 Bệnh nhân đi từ Tương Dương xuống Quỳnh Lưu đến BVĐK Minh An làm test nhanh cho kết quả dương tính.

28. Bệnh nhân NPC, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 8, Phúc Thọ, Nghi Lộc. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, sốt. Bệnh nhân được đưa đến TYT test nhanh Dương tính.

29. Bệnh nhân NNN, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 9, Phúc Thọ, Nghi Lộc. Bệnh nhân tiếp xúc gần với Bệnh nhân NPC được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

30. Bệnh nhân PQA, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Phong, Nghi Lộc. Bệnh nhân tiếp xúc gần với Bệnh nhân NPC được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

31. Bệnh nhân TTN, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 9, Phúc Thọ, Nghi Lộc. Bệnh nhân tiếp xúc gần với Bệnh nhân NPC được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 Bệnh nhân đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

32. Bệnh nhân PAK, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Phong, Nghi Lộc. Bệnh nhân tiếp xúc gần với Bệnh nhân PQA được công bố cùng lúc. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

33. Bệnh nhân NTLV, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng mất vị giác nên đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

34. Bệnh nhân NTA, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Yên, Diễn Châu. Ngày 20/1 có biểu hiện ho, sốt nên làm tets nhanh cho kết quả dương tính.

35. Bệnh nhân NCC, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Hoa Thành, Diễn Hồng, Diễn Châu. Ngày 20/1 có biểu hiện ho sốt, Bệnh nhân đến TYT Diễn Hồng làm tets nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

36. Bệnh nhân NVT, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi nên đến TYT Hưng Đạo khám và được làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

37. Bệnh nhân LTX, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 6, Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi nên đến TYT Hưng Đạo làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

38. Bệnh nhân NTC, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 8, Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ngày 20/1 Bệnh nhân có triệu chứng ho nên đến TYT Hưng Đạo làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP