Tin trong tỉnh

Nghệ An: Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tỉnh Ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng; tổ chức các hoạt động, sự kiện để kỷ niệm dấu mốc 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu 100 năm qua của báo chí cách mạng… Từ đó xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đối với báo chí của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm bao gồm:

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí giai đoạn 2015 – 2025, trao giải báo chí tỉnh Nghệ An năm 2024 và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An.

2. Tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu báo chí của tỉnh gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

3. Tổ chức chương trình giao lưu truyền hình với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, giai đoạn 2015 – 2025; xây dựng phim tài liệu, phóng sự về quá trình hình thành, phát triển của báo chí tỉnh Nghệ An gắn với 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An.

4. Tổ chức Hội thảo về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xu hướng phát triển báo chí hiện đại; xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

5. Sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, an sinh xã hội, từ thiện, về nguồn.

Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó: Hội Nhà báo tỉnh chủ trì tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu báo chí của tỉnh gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh,….; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan phát động các đợt cao điểm sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật vào dịp kỷ niệm; Tạp chí Sông Lam phối hợp với các đơn vị liên qua tổ chức thực hiện các nội dung được phân công, đồng thời xuất bản số đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An xây dựng phim, phóng sự tài liệu về quá trình xây dựng và phát triển báo chí Nghệ An gắn với 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An phát vào dịp kỷ niệm; Báo Nghệ An chủ trì tổ chức hội thảo về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh,…

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tỉnh Ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện, chủ động trong công tác tham mưu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Tác giả: PV (tổng hợp)

Nguồn tin: tapchisonglam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP