Trong nước

Nghệ An sẽ có tối đa 5 phó chủ tịch UBND tỉnh

Dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã đề xuất bổ sung thêm 1 phó chủ tịch UBND với tỉnh này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 31-5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình tờ trình dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nhiều chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Theo đó, dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách.

Bao gồm quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách), quản lý đầu tư (6 chính sách), quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách), tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đề xuất về chính sách UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch.

Trước đó, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định những tỉnh loại I như Nghệ An có không quá 4 phó chủ tịch.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết đề xuất cho phép HĐND thành phố Vinh được thành lập 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội.

HĐND TP Vinh có không quá 1 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. UBND TP Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.

Chính sách tương tự đã áp dụng đối với TP Thủ Đức tại nghị quyết 98/2023/QH15 của TP.HCM.

Trong đó, Nghệ An đề xuất quy định cụ thể HĐND thành phố Vinh gồm 3 Ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội để áp dụng phù hợp với TP Vinh.

Cùng với đó, dự thảo đề xuất Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

Việc này theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Mục đích để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Nhất trí thêm 1 phó chủ tịch tỉnh cho Nghệ An

Thẩm tra nội dung này liên quan đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho hay đây là nội dung liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị.

Do vậy, chính sách này đã được báo cáo và được cấp có thẩm quyền có ý kiến chấp thuận. Với cơ sở chính trị đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với dự thảo nghị quyết.

Cũng theo ông Mạnh, dự thảo chính sách đề xuất HĐND TP Vinh được tổ chức 3 ban của HĐND, có không quá 2 phó chủ tịch và thêm 8 thành viên hoạt động chuyên trách, UBND có không quá 4 phó chủ tịch. Nội dung này đã được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Ông Mạnh nêu đa số ý kiến Ủy ban và Ủy ban Pháp luật cho rằng, TP Vinh đang thực hiện mở rộng địa giới đơn vị hành chính, theo đó, dự kiến sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc vào TP Vinh.

Sau khi mở rộng khối lượng công việc sẽ tăng lên, đòi hỏi phải tăng cường bộ máy quản lý.

Đồng thời, việc bổ sung chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy cho TP Vinh là cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển TP Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những đô thị lớn của cả nước theo đúng định hướng của nghị quyết 39/2023 Bộ Chính trị.

Việc tăng cường tổ chức bộ máy cho một số cơ quan của tỉnh Nghệ An cũng không làm tăng biên chế hành chính do khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP Vinh đã tinh gọn đáng kể tổ chức bộ máy và biên chế.

Tuy nhiên, để có đủ cơ sở trình Quốc hội xem xét, quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình bổ sung về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TP Vinh với tỉnh Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được phân cấp, phân quyền tăng thêm, làm rõ sự cần thiết phải ban hành chính sách đặc thù này.

Cùng với đó là việc bố trí, sắp xếp đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; việc đổi mới phương thức hoạt động của HĐND khi được tăng cường về tổ chức và bộ phận chuyên trách.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP