Tin trong tỉnh

Nghệ An: Sẽ tổ chức đấu giá 2 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại huyện Diễn Châu trong quý II/2024

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản thông báo, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh, theo đó sẽ tổ chức đấu giá 2 mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu trong quý II/2024.

Một mỏ đất san lấp được cấp quyền khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 19/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt 1 năm 2024, UBND tỉnh tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu gồm: Mỏ đất san lấp Diễn Lợi 1 có diện tích 17,6ha, Mỏ đất san lấp Diễn Lợi 2 có diện tích 22,55ha. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Tổ chức đấu giá trong quý II/2024.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2 mỏ đất san lấp trên. Xác định giá khởi điểm, bước giá cho các mỏ đất san lấp đưa ra đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt. Lập, phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ đất san lấp đưa ra đấu giá theo quy định. Thuê tổ chức đấu giá tài sản điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật hiện hành...

Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Diễn Châu cập nhật các mỏ đất san lấp đưa ra đấu giá trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và các năm sau của huyện. Thực hiện các thủ tục khác về đất đai theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trúng đấu giá, quyền khai thác khoáng sản thực hiện thủ tục về đất đai và có mặt bằng để triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản theo quy định.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên diện tích đất mỏ (nếu có). Tổ chức chỉ đạo bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP