Tin trong tỉnh

Nghệ An: Sở Văn Hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về sai phạm

Ngày 14/10, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã ký ban hành kết luận về nội dung tố cáo đối với Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật và xử lý cá nhân, tổ chức sai phạm theo đúng quy định.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, nơi xảy ra việc cán bộ có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thiếu đạo đức, xúc phạm, đánh đập vận động viên...

Nội dung kết luận số 2806/KL-SVHTT, ngày 14/10/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An nêu rõ, trước đó vào tháng 6/2022 Sở Văn hóa và Thể thao nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung: “ Tố cáo ông Nguyễn Đông Đức - Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An về các hành vi thiêu chuẩn mực, thiếu đạo đức, có dấu hiệu đe dọa, xúc phạm và gây áp lực lên tinh thần của người khác”.

Ngày 25/7 Sở Văn hóa và Thể thao nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung: “ Tố cáo Nguyễn Động Đức - Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An có lời lẽ không chuẩn mực và đe dọa đánh đập vận động viên, thách thức người nhà vận động viên...”.

Ngày 25/8 Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung: “ Tố cáo Nguyễn Động Đức - Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An từ khi lên làm Trưởng bộ môn Bi sắt nhưng thường xuyên vắng mặt tại sân tập, đến sân rồi vào phòng quản lý vận động viên và phòng chuyên môn uống trà, hút thuốc; Giáo án huấn luyện giao cho vận động viên tự huấn luyện; có lời lẽ không chuẩn mực và đe dọa đánh đập vận động viên, thách thức người nhà vận động viên...”.

Sau khi nhận được nội dung tố cáo này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư tố cáo, giao Thanh tra Sở vào cuộc xác minh làm rõ và đã có kết luận cụ thể về các nội dung tố cáo. Cụ thể, kết luận nêu rõ, các nội dung tố cáo ông Nguyễn Đông Đức là có cơ sở.

“Từ kết quả xác minh nội dung tố cáo nêu trên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có liên quan, chiếu theo các quy định của pháp luật cho thấy nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Đông Đức - Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An về các hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu đạo đức, có dấu hiệu đe dọa, xúc phạm, gây áp lực lên tinh thần của người khác, đánh đập vận động viên và thách thức người nhà vận động viên là tố cáo đúng.

Với cương vị là Viên chức, Huấn luyện viên Trưởng bộ môn Bi sắt nhưng có thái độ không đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điều 17, Khoản 5 Điều 19 Luật Viên chức, Thực hiện không đúng Quyết định số 2176/QĐ-SVHTT, ngày 15/8/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao cũng như các văn bản liên quan khi được giao quản lý đội tuyển Bi sắt tham gia tập huấn, thi đấu dã ngoại chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022...” – Trích kết luận văn bản nêu.

Kết luận của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về những đơn thư tố cáo xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An

Ngoài ra kết luận này cũng nêu việc kiến nghị của ông Nguyễn Đông Đức về việc ông Trần Thanh Huy - Trưởng phòng hành chính tổng hợp kiêm Huấn luyện viên môn Bi sắt, không trực tiếp Huấn luyện nhưng vẫn nhận chế độ và tiền dinh dưỡng là đúng một phần.

Lý do, về đối tượng Trung tâm chi trả đúng đối tượng, sau khi bổ nhiệm Trưởng phòng hành chính tổng hợp năm 2019, ông Trần Thanh Huy đã làm đơn xin nghỉ Huấn luyện viên môn Bi sắt, nhưng sau đó tháng 2/2019 Trung tâm Huấn luận và Thi đấu TDTT có văn bản về việc cử ông Huy kiêm cả phần Huấn luyện viên môn bi sắt. Việc thực hiện hồ sơ đầy đủ, chứng từ kế toán đảm bảo. Tuy không được Huấn luyện viên trưởng giao nhiệm vụ nhưng ông Huy vẫn dành thời gian huấn luyện, hướng dẫn vận động viên...

Việc lập hồ sơ chi trả tiền chế độ dinh dướng cho ông Huy đám bảo 100% ngày công chế độ tập luyện và thi đấu là chưa chính xác, chưa đúng thực tế, chưa chặt chẽ, do đó yêu cầu thu hồi số tiền hơn 34 triệu đồng đã chi trả.

Từ kết quả nêu trên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An yêu cầu Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Tuyên truyền phổ biến Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo...cho cán bộ, viên chức và người lao động...Thực hiện thanh toán chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn và thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền hơn 34 triệu vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc nhà nước...

Các phòng chuyên môn Sở chỉ đạo hướng dẫn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An tổ chức kiểm điểm, quy trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức có vi phạm như kết luận đã nêu. Tăng cường hướng dẫn Trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận.

Đối với ông Nguyễn Đông Đức - Huấn luyện viên Trường bộ môn bi sắt, kiểm điểm những nội dung vi phạm như kết luận đã nêu, tự nhận hình thức kỷ luật đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đối với ông Trần Thanh Huy – Phòng hành chính tổng hợp kiểm điểm những nội dung vi phạm, tự nhận hình thức kỳ luật đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP