Tin trong tỉnh

Nghệ An thu hồi hơn 1.800ha đất để làm 930 dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất HĐND tỉnh thông qua 565 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi gần 1.835 ha để thực hiện 930 công trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, tỉnh Nghệ An có chương trình thẩm tra một số dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất. Theo đó, 2 dự thảo nghị quyết được thẩm tra, bao gồm Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hơn 420 ha đất trồng lúa và gần 30 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 365 công trình, dự án tại 21 huyện, thành, thị xã.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Yên Thành có 65 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương 57 công trình, dự án; huyện Quỳnh Lưu có 39 công trình, dự án; thành phố Vinh có 35 công trình, dự án; huyện Hưng Nguyên có 31 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 25 công trình, dự án; huyện Nam Đàn có 24 công trình, dự án; huyện Thanh Chương 17 công trình, dự án…

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thông qua danh mục 565 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi gần 1.835 ha. Trong đó có hơn 620 ha đất trồng lúa; hơn 23 ha đất rừng phòng hộ và gần 1.190 ha đất khác.

Nhiều nhất là huyện Yên Thành với 73 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương có 64 công trình, dự án; thành phố Vinh có 67 công trình, dự án; huyện Quỳnh Lưu có 49 công trình, dự án; huyện Hưng Nguyên với 38 công trình, dự án; huyện Nam Đàn 31 công trình, dự án; huyện Diễn Châu là 30 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 28 công trình, dự án; huyện Thanh Chương có 25 công trình, dự án; huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ đều có 23 công trình, dự án…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình Thường trực HĐND đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 4 để HĐND tỉnh xem xét, thông qua 2 dự thảo nghị quyết chuyển đổi, thu hồi đất để thực hiện 930 công trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: toquoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP