Video

Người dân Uông Bí nói gì về việc chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán?

Nhiều người dân Uông Bí và du khách cho biết họ tự nguyện công đức cho chùa Ba Vàng một khoản tiền để hồi vong, số khác lại nói đó là hoạt động mê tín và trục lợi.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP