Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp gia hạn nợ trái phiếu thành công

Theo Bộ Tài chính, từ khi Nghị định 08/2023 sửa đổi, bổ sung được ban hành ngày 5-3-2023, đã có 15 doanh nghiệp phát hành được 26,4 ngàn tỷ TPDN. Trước đó, từ cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, hầu như không có doanh nghiệp nào phát hành được TPDN.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã đàm phán thành công với các nhà đầu tư trong xử lý vướng mắc về quá trình thanh khoản, dòng tiền khi trái phiếu đến hạn.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, có 16 doanh nghiệp đàm phán, gia hạn, chuyển đổi tài sản… thành công để giải quyết khối lượng trái phiếu 7,9 ngàn tỷ đồng. Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán HSC, khối lượng TPDN chậm thanh toán có thể lên đến 77,4 ngàn tỷ đồng vào cuối năm nay. Trong đó, 57,7 ngàn tỷ đồng TPDN đáo hạn có thể sẽ chậm thanh toán và đỉnh điểm sẽ rơi vào tháng 9 tới.

Tác giả: NHUNG NGUYỄN

Nguồn tin: Báo SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP