Tin trong tỉnh

Nhiều sai phạm tại trường đại học Kinh Tế Nghệ An

Tuyển dụng, hợp đồng lao động chưa gắn với nhu cầu thực tế; bổ sung quy hoạch, nhất là bổ nhiệm lãnh đạo các khoa/phòng đang là lao động hợp đồng trái với quy định; xếp mã ngạch lương đối với nhân viên hợp đồng trường theo ngạch chuyên viên… là những sai phạm vừa được phát hiện tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nơi phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra – Ảnh: Lê Thăng

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập năm 2014, tiền thân là trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, tự chủ tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật nông lâm nghiệp phục vụ địa phương và các tỉnh lân cận.

Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội khóa 13 thông qua năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 tại điều 16, cũng như Quyết định 70/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại điều 9 quy định tại các trường cao đẳng, đại học, học viện công lập phải thực hiện thành lập Hội đồng trường nhưng đến nay tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chưa thực hiện quy trình đề nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng trường. Từ đó dẫn đến Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường chưa đi vào nề nếp theo đúng quy định.

Vừa qua, Thanh tra Sở Nội vụ đã tham mưu ban hành Kết luận Thanh tra về công tác tổ chức bộ máy và quản lý sử dụng viên chức người lao động tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, việc tuyển dụng, hợp đồng chưa gắn với nhu cầu nhân lực để đảm bảo phù hợp với số lượng, tiêu chuẩn nhân lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong từng thời kỳ. Đặc biệt là tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong các khoa chưa gắn với nhu cầu thực tế (trong điều kiện số lượng sinh viên, số giờ dạy giảm, một số khoa giảng viên không đủ tiết dạy theo định mức).

Nhà trường rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 đối với một số vị trí là lao động hợp đồng là chưa đúng tiêu chuẩn quy định. Trong số đó có trường hợp bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hà (SN 1976) đang lao động hợp đồng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất là trái với quy định của Luật Viên chức cũng như Nghị định 27/ CP/2012 của Chính phủ.

Tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng đã xảy ra việc nhà trường xếp mã ngạch lương đối với một số nhân viên hợp đồng lao động trường tại các phòng, như: nhân viên lễ tân, nhân viên phô tô đánh máy, nhân viên vệ sinh… theo ngạch chuyên viên là trái quy định. Bởi việc trả lương cho lao động hợp đồng phải theo thỏa thuận, phù hợp với vị trí việc làm và theo đúng quy định của pháp luật.

Ở diễn biến khác mà phóng viên VHDNVN thu thập được, tại trường này trong nhiều năm qua cũng đã để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản. Khi cơ quan chức năng vào cuộc đã xác minh, làm rõ và kiến nghị xử lý. Cụ thể năm 2016, Thanh tra tỉnh đã kết luận sai phạm về công tác quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khi trường lập dự toán, trình quyết toán nguồn kinh phí tự chủ ngân sách nhà nước cấp 2014, 2015 theo chỉ tiêu được giao không đúng thực tế đào tạo tại trường, làm tăng vượt số sinh viên bình quân được ngân sách cấp kinh phí đào tạo dẫn đến quyết toán vượt số kinh phí được hưởng; không thực hiện kê khai, hạch toán số phí phải nộp đối với khoản thu phí trông giữ xe; kê khai không đầy đủ doanh thu và áp dụng sai thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định. Qua thanh tra yêu cầu trường nộp số tiền sai phạm hơn 2 tỷ đồng. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua kiểm tra phát hiện 14/16 công trình có sai phạm, đoàn thanh tra yêu cầu trường đôn đốc các nhà thầu thi công nộp số tiền hơn 170 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân của trường; kiến nghị Thành ủy Vinh chỉ đạo Đảng ủy trường kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, đảng viên liên quan đến sai phạm.

Đối với những nội dung theo Kết luận Thanh tra về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu và viên chức làm công tác tham mưu để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm trên.

Trao đổi với VHDNVN, ông Dương Văn Thao – Hiệu trưởng Trường ĐHKT Nghệ An cho biết: Trường đã khắc phục, đưa ra quy hoạch lại, bỏ các hợp đồng trái quy định. Trường khác với các đơn vị, khi giao chỉ tiêu không giao ngân sách mà ngân sách giao trên đầu “một số” học sinh; chế độ viên chức như hợp đồng; lương lấy từ nguồn thu học phí, qua 2 nguồn, theo quy định Chính phủ của trừờng công lập và nguồn ngân sách hỗ trợ một số sinh viên, đó là giao chỉ tiêu để thực hiện cơ chế “xin cho” (thương lượng). Còn việc hợp đồng lao động xếp ngạch viên chức là do các hợp đồng ngày xưa nhà nước giao trường trả hệ số như viên chức, Sở Nội vụ đã kiến nghị, trường giải trình kết luận thanh tra, hiện đã và đang sửa lại việc trả lương cho HĐLĐ theo đúng Luật Lao động (thỏa thuận), không theo Luật Viên chức.

Tác giả: Xuân Thống

Nguồn tin: vanhoadoanhnghiepvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP