Xe

Những điều cần biết rõ về thuế trước bạ ôtô 2021

Thuế trước bạ ôtô là khoản tiền phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu. Dưới đây là thông tin chi tiết về thuế trước bạ ôtô 2021.

Thuế trước bạ ôtô 2021: Hạn nộp, cách tính và cách nộp. Ảnh: LĐO

Thời hạn nộp thuế trước bạ

Thời hạn nộp thuế trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp với mức 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Thuế trước bạ ôtô mới

Lệ phí trước bạ ôtô được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)

Theo công thức trên, để tính được lệ phí trước bạ phải nộp thì phải biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) nộp lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ được Bộ Tài chính quy định cụ thể với từng loại xe.

Thuế trước bạ ôtô cũ

Lệ phí trước bạ khi mua ôtô cũ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%

Để biết giá tính lệ phí trước bạ xe cũ cần biết giá tính lệ phí trước bạ (giá tính khi mua mới) sau đó nhân (x) với % chất lượng còn lại theo công thức sau:

Giá tính lệ phí trước bạ (giá trị còn lại) = Giá trị tài sản mới x % chất lượng còn lại

Nộp lệ phí trước bạ điện tử

Bước 1: Khai lệ phí trước bạ

Theo đó, người nộp khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Nộp thuế

Người nộp lệ phí trước bạ truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc kênh thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại để thực hiện nộp lệ phí trước bạ.

Bước 3: Nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký.

Tác giả: TRANG THIỀU (T/H)

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP