Trong nước

Những phát ngôn chống tham nhũng quyết liệt của Tổng Bí thư

Trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn thể hiện quyết tâm chống tham nhũng quyết liệt của Đảng ta.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP