Trong nước

Phát hiện 62 viên chức, nhân viên tuyển dụng sai quy định

Hơn 60 viên chức, nhân viên thuộc các trường học, đơn vị sự nghiệp tại Quảng Bình được phát hiện chưa có quyết định tuyển dụng hoặc quyết định chưa bảo đảm theo quy định.

Mới đây, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức rà soát, xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình rà soát phát hiện nhiều trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng.

Cụ thể, tại huyện Minh Hóa có 62 viên chức, nhân viên chưa có quyết định tuyển dụng trong hồ sơ, hoặc quyết định chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật về tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức.

Trụ sở UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phần lớn những trường hợp nêu trên tập trung ở các trường học và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đặc biệt, có những viên chức đang giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các trường học và quản lý ở đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa.

Hiện UBND huyện Minh Hóa đã yêu cầu các viên chức, nhân viên nói trên bổ sung hồ sơ theo quy định để tổng hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục, xử lý; những trường hợp không bổ sung được hồ sơ thì sẽ xem như không có quyết định tuyển dụng.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP