Tin trong tỉnh

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đất san lấp tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác đất san lấp tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (sau đây gọi tắt là Dự án) của Công ty Cổ phần Quỳnh Giang (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện.

Theo đó, địa điểm thực hiện Dự án là khu vực mỏ thuộc địa phận xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 17/5/2021.

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: Tại khu vực 1, phía Đông Nam giáp đất đồi núi trồng cây lâm nghiệp gần đường giao thông; phía Tây Nam, phía Đông Bắc và phía Tây Bắc giáp đất đồi núi trồng cây lâm nghiệp. Khu vực 2, phía Đông Nam và phía Tây Nam giáp đất đồi núi trồng cây lâm nghiệp gần đường giao thông; phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp đất đồi núi trồng cây lâm nghiệp.

Dự án khai thác đất san lấp với diện tích 7,02 ha. Tổng trữ lượng cấp 122 của khu vực dự án là 1.435.303m3 tính đến mức cosd+15m cho khu vực I và cosd+10m cho khu vực II.

Công suất khai thác: Giai đoạn 1 (từ năm thứ 1 đến năm thứ 4) 250.000m3 đất nguyên khai/năm. Giai đoạn 2 (từ năm thứ 5 trở đi) 50.000m3 đất nguyên khai/năm. Tuổi thọ của mỏ, khu vực I là 21 năm, khu vực II là 10 năm (kể cả thời gian xây dựng cơ bản và cải tạo, phục hồi môi trường).

Dự án áp dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, vận tải trực tiếp bằng ô tô tự đổ với chiều cao tầng khai thác 5m, chiều rộng đai bảo vệ 3,6m.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, thực hiện nghiêm chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như: Bụi, khí thải, các chất ô nhiễm trên bề mặt bị kéo theo khi có mưa, nước thải sinh hoạt... phải được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đúng quy định. Trong đó, phải có các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và dầu mỡ, nước thải; có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác. Chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động.

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP