Trong nước

Phó chủ tịch nước được ủy nhiệm trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Sáng 29/5, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày trước Quốc hội.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Minh Quân.

Theo Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, hay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang được tích cực chuẩn bị thì việc gia nhập Công ước số 98 và các công ước còn lại của ILO là hết sức cần thiết.

Phó chủ tịch nước cho biết Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động.

Thứ hai, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động.

Thứ ba, những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể, tự nguyện, thiện chí.

“Công ước xác lập nguyên tắc tự nguyện, thiện chí trong thương lượng tập thể, đồng thời quy định về trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy thương lượng tập thể được thực hiện một cách tự nguyện, thiện chí”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tờ trình về Công ước 98 do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký cũng nêu rõ đối tượng hưởng lợi chủ yếu của Công ước số 98 là người lao động. Người lao động sẽ được hưởng lợi về tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng hưởng lợi do thương lượng tập thể góp phần đưa ra giải pháp ổn định và phát triển lực lượng lao động có chất lượng; tăng năng suất lao động; hạn chế, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Phó chủ tịch nước cũng lưu ý Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật và có những biện pháp phù hợp, hiệu quả để đáp ứng yêu cùa của Công ước 98 về chống phân biệt đối xử, chống can thiệp thao túng đối với công đoàn và thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện một cách hiệu quả thực chất.

Thực tế, hiện một số quy định của pháp luật Việt Nam chưa phù hợp với Công ước nên cần sửa đổi, bổ sung nếu Việt Nam gia nhập Công ước 98.

Tác giả: Hoài Vũ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP