Trong nước

Quốc hội cho phép Nghệ An có thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An, trong đó cho phép tỉnh này có thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp.

Sáng 26/6, với 453/461 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An.

Theo nghị quyết, UBND tỉnh Nghệ An sẽ có tối đa 5 phó chủ tịch. Riêng với TP Vinh, UBND thành phố có tối đa 4 phó chủ tịch;

HĐND thành phố được thành lập 3 ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội. HĐND thành phố có tối đa 2 phó chủ tịch và tối đa 8 đại biểu hoạt động chuyên trách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận Nghệ An là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, có diện tích lớn nhất cả nước (gần 16.500km2) và dân số đứng thứ 4 cả nước (trên 3,4 triệu người).

Nghệ An có đường biên giới dài 419km trên bộ và đường bờ biển dài 82km.

Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã (trong đó có 11 huyện, thị xã miền núi, núi cao) với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen với địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên.

Điều đó gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, nhất là ở các địa phương miền núi.

Miền Tây Nghệ An có đường biên giới dài (giáp Lào) tiềm ẩn nhiều vấn đề an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, việc bổ sung thêm 1 phó chủ tịch để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc.

Việc này cũng góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội miền tây Nghệ An theo định hướng tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Về quản lý đầu tư, Nghị quyết cho phép UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I.

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại khoản này được thực hiện như trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định việc lấy ý kiến bộ, ngành có liên quan và quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao, văn hóa.

Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa do HĐND quy định.

HĐND tỉnh Nghệ An được xem xét, quyết định việc tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia không quá 70% tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% tổng mức đầu tư của dự án và phương án tài chính sơ bộ của dự án PPP không bảo đảm khả năng hoàn vốn;

Các dự án trong lĩnh vực thể thao, văn hóa; các dự án thực hiện trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 và được thực hiện trong 5 năm.

Tác giả: Vân Huyền

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP