Giáo dục

Quy định mức thu học phí, hỗ trợ học phí ở Nghệ An năm học 2023-2024

HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí, hỗ trợ học phí trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/4, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Học sinh Nghệ An tại một kỳ thi. Ảnh: Tư liệu

Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Tờ trình của UBND tỉnh, mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm xây dựng chính sách kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên áp dụng thực hiện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giáo dục.

Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2023 - 2024


Mặt khác, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm 2021-2022.

Trường hợp mức thu học phí tăng so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021-2022 nhằm chia sẻ với người học, giảm áp lực đóng góp từ người dân.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng, gồm: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2023 - 2024

Học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định; Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Mức thu học phí học trực tuyến (học Online) đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2023 - 2024 bằng 80% mức học phí học trực tiếp quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết này.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến (học Online) cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2023-2024 bằng 80% mức học phí học trực tiếp quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết này.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP