Trong nước

Sai phạm trong bổ nhiệm 156 cán bộ quản lý tại TP HCM

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra trong việc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP HCM.

UBND TP HCM có nhiều công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm khi còn thiếu tiêu chuẩn

Theo đó, UBND TP HCM chưa ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo phân cấp quản lý để làm cơ sở thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn TP.

Về thi tuyển công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND TP tổ chức kỳ thi tuyển năm 2016, qua đó tuyển dụng được 205 công chức ngạch chuyên viên, 9 công chức ngạch cán sự. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có một số sai sót như quy định phải có hộ khẩu thường trú tại TP; giới hạn độ tuổi dự tuyển trong một số lĩnh vực; kế hoạch tuyển dụng ban hành sau thời điểm có thông báo tuyển dụng; đáp án thi không được chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt…

Qua kiểm tra 346 hồ sơ trường hợp, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm thanh tra 13/346 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Kiểm tra việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành cấp huyện, phát hiện 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; 3 trường hợp chưa đủ 60 tháng công tác; 7 trường hợp quyết định tuyển dụng không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Về trình tự thủ tục, một số biên bản kiểm tra, sát hạch chưa phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; một số hồ sơ xét chuyển chưa đảm bảo thành phần hồ sơ.

Đáng chú ý, Thanh tra phát hiện, có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chức chức danh như: Chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở, hoặc nghiệp vụ chuyên ngành…

Về trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý còn có một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương, đề xuất phương án nhân sự, tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết; trao đổi với người được bổ nhiệm, làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi; đánh giá nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức với công chức được xem xét bổ nhiệm lại…

Kết luận thanh tra cũng xác định tại thời điểm thanh tra, còn 5 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng, ban. Ngoài ra, có 8 cơ quan, tổ chức thuộc UBND TP HCM còn sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục với các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Đồng thời, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai sót để có hình thức xử lý phù hợp.

Tác giả: Bùi Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn

  Từ khóa: UBND TP HCM , bổ nhiệm , sai phạm

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP