Tin trong tỉnh

Sáng 18/10, Nghệ An ghi nhận 15 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 3 ca cộng đồng ở TP. Vinh

Từ 18h00 ngày 17/10 đến 6h00 ngày 18/1), Nghệ An ghi nhận 15 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 3 ca cộng đồng, 2 ca trong vùng phong tỏa, 10 ca đã được cách ly tập trung từ trước.

1. Bệnh nhân N.M.D, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 18/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 18/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân C.P.L, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: xóm 12, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 18/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân Đ.T.D, nữ, sinh 2008. Học sinh. Địa chỉ: xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc. Ngày 15/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp XN cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh gộp XN cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu đơn gửi CDC, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân P.T.Đ.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc. Ngày 15/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN gộp cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu đơn gửi CDC, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

6. Bệnh nhân V.T. N, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về huyện Con Cuông ngày 6/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại Tiểu đoàn 19, huyện Con Cuông. Bệnh nhân được lấy mẫu vào các ngày 7/10, 9/10, 13/10 đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu đơn gửi CDC, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

7. Bệnh nhân N.C.H, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Thanh Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

8. Bệnh nhân L.Q.H, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 3, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm1 mũi vắc xin COVID-19.

9. Bệnh nhân N.C.T, sinh 1999. Địa chỉ: xóm Thanh Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Địa chỉ: xóm Thanh Tân, xã Thanh Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

10. Bệnh nhân T.V.D, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

11. Bệnh nhân N.V.Q, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Thanh Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

12. Bệnh nhân T.A.T, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 1A, xã Nghĩa Mai,huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin COVID-19.

13. Bệnh nhân B.T.Đ, sinh 1995. Địa chỉ: khối 12, phường Trường Thi, TP Vinh. Ngày 5/10 Bệnh nhân được cách ly tại Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy lại mẫu đơn gửi CDC, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2

14. Bệnh nhân M.T.H, sinh 2000. Địa chỉ: Bản Sắn, Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 764 và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN gửi BVĐK Tỉnh, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.

15. Bệnh nhân N.T.H, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 1, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ tỉnh Khánh Hòa về huyện Quỳnh Lưu ngày 11/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non xã Quỳnh Diễn và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 17/10 Bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 17/10 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.042 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 674, Yên Thành: 216, Diễn Châu: 205, Cửa Lò: 155, Quỳnh Lưu: 153, Nam Đàn: 94, Nghi Lộc: 93, Hưng Nguyên: 66, Kỳ Sơn: 66, Quế Phong: 58, Đô Lương: 46, Tương Dương: 31, Nghĩa Đàn: 30, Con Cuông: 30, Tân Kỳ: 29, Hoàng Mai: 26, Anh Sơn: 23, Quỳ Hợp: 20, Thanh Chương: 18, Thái Hòa: 6, Quỳ Châu: 3.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.867 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 19 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 156 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 16.461. Phát hiện 114 ca dương tính (111 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính), trong đó: số Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin: 24, số Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin: 48, số Bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin: 42.

Trong 12 giờ qua đã tiếp nhận 1.310 mẫu. Đã có kết quả XN 1.310 mẫu, phát hiện 15 ca dương tính (đã thông báo).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: vinh24h.vn , COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP