Tin trong tỉnh

Sáng 23/11, Nghệ An có 50 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 11 ca nhiễm cộng đồng

Từ 18h00 ngày 22/11 đến 6h00 ngày 23/11, Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương. Trong đó có 11 ca cộng đồng, 39 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.P.Đ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: xóm Phật Sơn, Đại Đồng, Thanh Chương. Ngày 17/11, Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, sốt. Đến ngày 22/11, Bệnh nhân ở nhà dùng thuốc không đỡ nên đến BVĐK Thanh Chương khám. Tại đây, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân L.S.T, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối Cỏ Nong, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Ngày 22/11 Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt nên được TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Khối Cỏ Nong, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân L.S.T được công bố cùng lúc. Sau khi chồng Bệnh nhân test nhanh dương tính, Bệnh nhân được test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.D.V, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là đồng nghiệp của Bệnh nhân L.S.T được công bố cùng lúc. Sau khi Bệnh nhân L.S.T test nhanh dương tính, Bệnh nhân được test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: khối 9, Bến Thuỷ, TP.Vinh. Ngày 21/11, Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, sốt. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân V.V.N, nam, sinh 1948. Địa chỉ: xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân V.T.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân P.T.H.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Văn Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng nên đến TYT Tân Phú test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.T.T.D, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân Đ.P.K.M, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 22/11, Bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân L.T.K, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: bản Na Phày, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là mẹ của Bệnh nhân V.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 22/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân L.V.K, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: bản Na Phày, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là bố của Bệnh nhân V.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: bản Na Phày, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là chị của Bệnh nhân V.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 22/11 Bệnh nhân được test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân H.T.M, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Phú Thọ, Nam Cát, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố ngày 17/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 21/11, Bệnh nhân có biểu hiện ho, đau họng nên Bệnh nhân đến BVĐK Cửa Đông test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.H.Q, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Lộc, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Ngày 22/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 22/11, Bệnh nhân test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân S.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 22/11, Bệnh nhân test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L.S.M.Q, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, xã Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 21/11 Bệnh nhân test nhanh cho kết quả dương tính nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân N.Đ.Q, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Nghi Thu, Cửa Lò. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Sản nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân T.Đ.S.A, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 4, Nghi Hoa, Nghi Lộc.Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 4, Nghi Hoa, Nghi Lộc.Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 22/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân P.T.L.C, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. Nghề Nghiệp: còn nhỏ. Bệnh nhân là F1của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Y.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu. Ngày 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân V.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Tam Đình, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân L.T.Đ.G, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Nga My, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 14/11. Bệnh nhân được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân L.N.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xã Tam Đình, Tương Dương. Bệnh nhân đi cùng mẹ là Bệnh nhân V.T.N công bố cùng lúc từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân Đ.V.S, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Hiến Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi cùng con là Bệnh nhân Đ.N.Q.N đã được công bố trước đó từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 19/11. Ngày 21/11, Bệnh nhân vào chăm sóc con ở BVDC số 3. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân L.V.M.H, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xã Long Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Yên Thành ngày 13/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Thanh Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân L.T.K, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Hạnh Lâm, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 20/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân N.V.M, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Nghĩa Đàn ngày 19/11. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân T.T.T.V, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: xã Bắc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Yên Thành ngày 20/11. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Nghi Đức, TP Vinh. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân N.X.H, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Hưng Bình, TP.Vinh. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân Đ.V.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai. Ngày 22/11, Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về Nghệ An. Ngay sau khi về, Bệnh nhân tới TYT để khai báo y tế. Chiều 22/11, Bệnh nhân tới BVĐK 115 để test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân Đ.H.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Thuận Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Đô Lương ngày 21/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Ung bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xã Lý Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Yên Thành ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân L.T.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Lý Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 8/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 4, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Nghi Lộc ngày 01/11. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11, Bệnh nhân test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân H.T.H, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Nghi Vạn, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Nghi Lộc ngày 15/11. Ngày 22/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân P.V.P, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Đồng Kén, Tân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi Đà Nẵng về trên xe Bắc Nam tuyến TP HCM - Hà Nội trên xe có F0. Bệnh nhân về Yên Thành ngày 13/11/2021. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 22/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

46. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11 được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

47. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11 được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

48. Bệnh nhân N.L.N, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11 được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

49. Bệnh nhân N.T.O, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11 được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

50. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu phong toả. Ngày 22/11 được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng 23/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP