Tin trong tỉnh

Sáng 25/12, Nghệ An có 55 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng ở Quỳnh Lưu

Từ 18h00 ngày 24/12 đến 6h00 ngày 25/12, Nghệ An ghi nhận 55 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 54 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân HTH, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 2, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Ngày 24/12 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Bệnh viện Quang Thành khám và được test cho nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính.

2. Bệnh nhân LTT, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Bản Luồng, Châu Châu Phong, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của LVQ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân VĐK, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xăng Cọc, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTL đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân NTKT, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Hợp Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LĐN đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân LVN, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LVV đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân SVH, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STHN đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân HTM, nữ, sinh 1988. Địa Chỉ: Thôn 9, Quỳnh Vinh, tx Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

8. Bệnh nhân NTL, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Vinh, tx Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung . Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

9. Bệnh nhân VTH, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Vinh, tx Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung . Bệnh nhân có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

10. Bệnh nhân LTT, nữ, sinh1986. Địa chỉ: Thôn 6, Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung . Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.

11. Bệnh nhân HNMA, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HHV đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng.

12. Bệnh nhân ĐTB, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTN đã công bố trước đó. Bệnh nhân đc cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

13. Bệnh nhân LTTT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: thôn 10, Xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HHV đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau rát họng.

14. Bệnh nhân LTY, nữ sinh 1994. Địa chỉ: xẹt 1, Châu Thắng, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STH đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân LVH, nam sinh 1992. Địa chỉ: xẹt 1, Châu Thắng, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STH dã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân LVT, nam sinh 1987. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STH dã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân VTH , nữ sinh 1988. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STH dã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân LVN, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LVT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân VVT, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LVT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân PHV, nam, Sinh 1976. Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân BTT được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân VVT, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Khe Choăng, Châu Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LNA được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, ngạt mũi.

22. Bệnh nhân PTV, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Châu Định, Châu Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LNA được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, ngạt mũi.

23. Bệnh nhân PTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Phúc, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐTV được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân NTY, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Thôn 8, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân đc cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

25. Bệnh nhân NTAN, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân đc cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

26. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là trường hợp F1, đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là trường hợp F1, đã được cách ly tại Khách sạn Army (Cửa Lò). Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân NTD, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân đc cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

29. Bệnh nhân NTL, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTP đã công bố trước đó. Bệnh nhân đc cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng.

30. Bệnh nhân NTBV, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, xã Xuân Lam, H Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NVQ đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 20.12. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu.

31. Bệnh nhân DYN, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Thinh, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân DQD đã được công bố ngày 11/12. Bệnh nhân đang thực cách ly ngày thứ 13 tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

32. Bệnh nhân ĐTH, Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐVD đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 12.12. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân NNT, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nam Giang, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1của Bệnh nhân NDQ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân TTO, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Diễn Trường, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTBệnh nhân đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly cơ sở thu dung điều trị số 1 Diễn Châu. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân ĐĐDL, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐVD đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 12.12. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân ĐKD, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, H Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐVD đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 12.12. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân TTT, Nữ, sinh 1970.Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, H Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân ĐVD đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 12.12. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân ĐQH, Nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, H Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 và là bố của Bệnh nhân ĐVD đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà từ ngày 12.12. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân VTV, nữ, sinh 1932. Địa chỉ: Xóm Mới, xã Châu Lộc, Qùy Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VVL công bố ngày 24/12. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có Triệu chứng: ho, đau đầu, tịt mũi.

40. Bệnh nhân VTH, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 Bệnh nhân STT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường Mầm Non xã Châu Cường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân SVT, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTĐ công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường Mầm Non xã Châu Cường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân NTP, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 Bệnh nhân STT đẫ công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường Mầm Non xã Châu Cường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân VVS, nam, sinh 1981. Địa chỉ Tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SVT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

44. Bệnh nhân VVM, nam, sinh 1987. Địa chỉ Tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SVT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

45. Bệnh nhân VVT, nam, sinh 1978. Địa chỉ Tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SVT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

46. Bệnh nhân ĐPC, nam, sinh 1995. Địa chỉ Tạm trú tại bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SVT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

47. Bệnh nhân HN, nam, sinh 1980. Địa chỉ Tạm trú tại bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SVT đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

48. Bệnh nhân LVQ, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm Duộc, xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VVL đã được công bố từ trước. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

49. Bệnh nhân VXL, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm Bản Điểm , Xã Châu Đình , Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VVM đã được công bố từ trước. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân MVAD, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân MVS đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng Sốt.

51. Bệnh nhân CTĐ, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là trường hợp F1 và là học sinh trường DTBT Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng Sốt, ho.

52. Bệnh nhân NTL, nam, sinh 1988. Địa chỉ: cum 4, tổ dân phố Tân Ngọc, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 24/12. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi.

53. Bệnh nhân NTTT, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Thôn 1, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân từ Bình Dương ngày 24.12, Đến TYT Quỳnh Vinh khai báo. Bệnh nhân có triệu chứng sốt.

54. Bệnh nhân THQ, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Diễn Hạnh, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Quảng Ngãi về ngày 23/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

55. Bệnh nhân VĐT, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Tâm Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ Lào về ngày 22/12. Bệnh nhân được cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Nậm cắn. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP