Tin trong tỉnh

Sáng 28/12, Nghệ An có 22 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng

Từ 18h00 ngày 27/12 đến 6h00 ngày 28/12, Nghệ An ghi nhận 45 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương. Trong đó có 22 ca cộng đồng, 23 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân NTTH, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: ngõ 161 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, TP Vinh. Ngày 27/12 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi nên đến BVĐKCĐ làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho kết quả khẳng định.

2. Bệnh nhân NHC, nam, sinh 1962. . Địa chỉ: Khối Yên Duệ - P. Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTN công bố ngày 27/12. Sau khi Bệnh nhân LTN có kết quả dương tính. Bệnh nhân đến TYT khai báo, được cách ly, lấy mẫu gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân VQH, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Đường Nguyễn Phùng Thời, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân NTB công bố ngày 27/12. Sau khi Bệnh nhân NTB có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân VTTT, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Đường Nguyễn Phùng Thời, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân NTB công bố ngày 27/12. Sau khi Bệnh nhân NTB có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng mệt, đau rát họng.

5. Bệnh nhân VQL, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Đường Nguyễn Phùng Thời, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân là Chồng của Bệnh nhân NTB công bố ngày 27/12. Sau khi Bệnh nhân NTB có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân NTC, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn. Ngày 26/12 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến TTYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho CDC cho kết quả khẳng định

7. Bệnh nhân ĐBC, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn. Ngày 26/12 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, mất vị giác nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi cho CDC cho kết quả khẳng định.

8. Bệnh nhân ĐTP, nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 (em dâu) của Bệnh nhân LVT đã công bố sáng 27/12. Sau khi Bệnh nhân LVT có kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân NVB, nam, sinh năm 1987. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 (em) của Bệnh nhân LVT đã công bố sáng 27/12. Sau khi Bệnh nhân LVT có kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân LBL, nam, sinh năm 2017. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 (con) của Bệnh nhân LVT đã công bố sáng 27/12. Sau khi Bệnh nhân LVT có kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân LTĐ, nam, sinh năm 2014. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 (cháu) của Bệnh nhân LVT đã công bố sáng 27/12. Sau khi Bệnh nhân LVT có kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân LGB, nam, sinh năm 2018. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 (cháu) của Bệnh nhân LVT đã công bố sáng 27/12. Sau khi Bệnh nhân LVT có kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng

13. Bệnh nhân HTG, nữ, sinh năm 1973. Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân NBK, nam, sinh năm 2015. Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân HTG. Sau khi mẹ là Bệnh nhân HTG có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân HTT, nữ, sinh năm 1968. Nghề Nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là chị gái của Bệnh nhân HTG. Sau khi em là Bệnh nhân HTG có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.

16. Bệnh nhân HTN, nữ, sinh năm 1965. Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là chị gái của Bệnh nhân HTG. Sau khi em là Bệnh nhân HTG có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.

17. Bệnh nhân ĐNDQ, nữ, sinh năm 2016. Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là Cháu của Bệnh nhân HTT được công bố cùng lúc. Sau khi em là Bệnh nhân HTT có kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân DVV, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Xóm Hạ Đông, Châu Cường, Quỳ Hợp. Bệnh nhân Tiếp xúc với F0 STL đã được công bố trước đó. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân KTT, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Mường Ham, Xã Châu Cường, Quỳ Hợp. Bệnh nhân Tiếp xúc với F0 STL đã được công bố trước đó. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT khai báo làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng .

20. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Xóm Nhang Thắm, Quỳ Hợp,Tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân Tiếp xúc với F0 VTH đã được công bố trước đó. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng

21. Bệnh nhân VTP, nữ, sinh 1987. Địa chỉ tạm trú Xóm Nhang Thắm, Châu Cường, Quỳ Hợp,Tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân Tiếp xúc với F0 STL đã được công bố trước đó. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân STS, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Xóm Nhang Thắm, Quỳ Hợp. Bệnh nhân Tiếp xúc với F0 STL đã được công bố trước đó. Ngày 27/12 Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP