Giáo dục

Sở Nội vụ Hà Nội phản hồi thông tin 63 GV 'bị bùng tiền' hỗ trợ học thạc sĩ

Ngày 14/6, Sở Nội vụ Hà Nội đã có phản hồi trước thông tin phản ánh giáo viên ở Hà Nội không được nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, xuất phát từ yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ ngày 19/7/2002 quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 168/2002/QĐ-UBND ngày 19/7/2002 về việc quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 5/8/2003 về việc thành lập Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội).

Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội.

Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của UBND TP Hà Nội là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ.

Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở GD&ĐT Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội.

Về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25/4/2024 giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội “tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học”.

UBND TP Hà Nội cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình thành phố ban hành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định, việc phản ánh “63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ” là không chính xác.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin 63 giáo viên thuộc nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội không được UBND TP Hà Nội cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ băn khoăn, đề nghị làm rõ.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP