Yên Thành (Nghệ An): Vì đâu chậm xử lý cán bộ xã vi phạm?

Là một đảng viên, đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Cựu chiến binh xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Quang đã nhiều lần vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Nhất là vào năm 2017, khi đang làm Trưởng ban quản lý chợ Hôm, đã ngang nhiên cắt “phế”, ăn chặn tiền của bà con tiểu thương. Dù sau này phải trả lại ra do có đơn thư phản ánh của nhân dân. Điều “trái khoáy” vị cán bộ này đến tận thời điểm hiện nay vẫn chưa bị xử lý, dù đã có kết luận của Tiểu ban giải quyết đơn thư của xã.


TOP