Rủ nhau đi tắm kênh 2 anh em họ đuối nước thương tâm

Về nhà O ruột tại xã Viên Thành (Nghệ An) đi giỗ, hai em nhỏ là anh em con chú, con bác rủ nhau xuống kênh N2 để tắm, nước kênh lớn lại không biết bơi nên cả hai em đều bị nước nhấn chìm dẫn đến tử vong.


TOP