Triển khai dự án 100 tỷ đồng kè sông Nậm Mộ (Nghệ An)

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Kè sông Nậm Mộ đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.


TOP