Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được miễn nhiệm để nghỉ hưu từ 1-8, trước đó bí thư Tỉnh ủy cũng được điều động nhận nhiệm vụ khác.


TOP