Bước ngoặt cho sự phát triển của Nghệ An

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Cơ chế chính sách đặc thù và hàng loạt dự án sẽ được triển khai giúp Nghệ An phát triển bứt phá

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay (16/9), các đại biểu đã được nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự đảng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 39, giúp Nghệ An phát triển bứt phát đạt được các mục tiêu đề ra.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thúc đẩy hạ tầng mang đến 'luồng sinh khí' mới

Tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm tại Nghệ An đã và đang được UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Qua đó, hướng tới tạo ra xu thế phát triển mới và vượt trội cho kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng với vai trò được khẳng định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị chỉ rõ các nhóm hành vi chạy chức, chạy quyền

Không những chỉ ra cụ thể các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ; hành vi chạy chức, chạy quyền, Quy định 114 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan

Điện Biên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Quốc Cường - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương vừa được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kì 2020-2025.

Bộ Chính trị quyết định bao nhiêu chức danh cán bộ?

Theo Quy định số 80 được ban hành vào cuối tháng 8/2022, Bộ Chính trị sẽ quyết định hơn 20 chức danh cán bộ thuộc các cơ quan Trung ương, quân đội, công an; tỉnh, thành và Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.


TOP