Sáng 14/3 Nghệ An ghi nhận 3.770 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 940 ca cộng đồng tại 12 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/3/2022 đến 6h00 ngày 14/3/2022), Nghệ An ghi nhận 3.770 trường hợp mới Dương tính với vi rut SARS –CoV-2 tại 13 địa phương (TP Vinh: 814 ca; Nghi Lộc: 373 ca; Thanh Chương: 339 ca; TX Hoàng Mai: 333 ca; Diễn Châu: 309 ca; Yên Thành: 279 ca; Quỳnh Lưu: 269 ca; Nghĩa Đàn: 268 ca; Quỳ Hợp: 232 ca; Hưng Nguyên: 191 ca; Đô Lương: 138 ca; TX Cửa Lò: 115 ca; Tân Kỳ: 110 ca).

Chiều 13/3, Nghệ An ghi nhận 6.314 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 1.610 ca cộng đồng tại 18 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 13/03/2022), Nghệ An ghi nhận 6.314 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 20 địa phương (TP Vinh: 875 ca, Yên Thành: 608 ca, Quỳ Hợp: 550 ca, Tân Kỳ: 508 ca, TX Hoàng Mai: 401 ca, Nam Đàn: 380 ca, Diễn Châu: 372 ca, Quỳnh Lưu: 276 ca, Anh Sơn: 274 ca, Con Cuông: 250 ca, Đô Lương: 245 ca, Tương Dương: 243 ca, Quỳ Châu: 229 ca, Nghĩa Đàn: 215 ca, TX Thái Hòa: 190 ca, Nghi Lộc: 188 ca, Kỳ Sơn: 164 ca, Quế Phong: 151 ca, Hưng Nguyên: 98 ca, Thanh Chương: 97 ca).

Chiều 3/3, Nghệ An ghi nhận 4.981 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 1.136 ca cộng đồng tại 16 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 03/03/2022), Nghệ An ghi nhận 4.981 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 18 địa phương (Yên Thành: 726 ca, Diễn Châu: 583 ca, Quỳ Hợp: 549 ca, TP Vinh: 460 ca, TX Thái Hòa: 308 ca, Nam Đàn: 295 ca, Đô Lương: 272 ca, Nghi Lộc: 260 ca, Tân Kỳ: 250 ca, Con Cuông: 208 ca, Tương Dương: 184 ca, TX Hoàng Mai: 173 ca, Thanh Chương: 166 ca, TX Cửa Lò: 149 ca, Quế Phong: 138 ca, Kỳ Sơn: 113 ca, Quỳ Châu: 101 ca, Hưng Nguyên: 46 ca); có thêm 2 bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19.

Sáng 27/02, Nghệ An ghi nhận 1.397 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 297 ca cộng đồng tại 10 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 26/02/2022 đến 06h00 ngày 27/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.397 ca mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 địa phương (Diễn Châu: 300 ca, TP.Vinh: 280 ca, TX Hoàng Mai: 187 ca, Nghi Lộc: 166 ca, Thanh Chương: 156 ca, Nghĩa Đàn: 89 ca, Hưng Nguyên: 78 ca, TX Thái Hòa: 59 ca, Anh Sơn: 58 ca, Quỳ Châu: 15 ca).

Chiều 24/2, Nghệ An ghi nhận 1.629 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 403 ca cộng đồng tại 17 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 24/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.629 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 20 địa phương (Quỳnh Lưu: 282 ca, Yên Thành: 251 ca, TP Vinh: 204 ca, Diễn Châu: 125 ca, Nam Đàn: 95 ca, Nghi Lộc: 94 ca, TX Hoàng Mai: 80 ca, Đô Lương: 73 ca, Tân Kỳ: 66 ca, Quỳ Hợp: 56 ca, Anh Sơn: 50 ca, TX Thái Hòa: 46 ca, Con Cuông: 43 ca, TX Cửa Lò: 35 ca, Thanh Chương: 30 ca, Quế Phong: 29 ca, Tương Dương: 22 ca, Hưng Nguyên: 18 ca, Kỳ Sơn: 17 ca, Quỳ Châu: 13 ca).

Chiều 14/02 Nghệ An ghi nhận 1.174 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 377 ca cộng đồng tại 15 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/02/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.174 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 16 địa phương (Tp.Vinh: 188 ca; Diễn Châu: 178 ca; Quỳnh Lưu: 158 ca; Yên Thành: 109 ca; Đô Lương: 105 ca; Nam Đàn: 84 ca; Tân Kỳ: 75 ca; Nghi Lộc: 66 ca; Nghĩa Đàn: 50 ca; Kỳ Sơn: 32 ca; Con Cuông: 25 ca; Tương Dương: 23 ca; Quỳ Hợp: 22 ca; TX.Hoàng Mai: 18 ca; TX.Cửa Lò: 14 ca; Quế Phong: 14 ca; Quỳ Châu: 13 ca); có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong.

Chiều 10/02, Nghệ An ghi nhận 1.276 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 295 ca cộng đồng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 10/02/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.276 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong ngày hôm nay, tỉnh Nghệ An có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong trong tỉnh đến thời điểm này là 52 bệnh nhân.

Sáng 06/02, Nghệ An ghi nhận 378 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 61 ca cộng đồng tại 10 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 05/02/2022 đến 06h00 ngày 06/02/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 378 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 14 địa phương (TP Vinh: 85 ca, Anh Sơn: 75 ca, TX Thái Hòa: 38 ca, Thanh Chương 36 ca, Diễn Châu: 27 ca, Quỳnh Lưu: 25 ca, TX Hoàng Mai: 22 ca, TX Cửa Lò: 16 ca, Quỳ Châu: 13 ca, Tân Kỳ: 12 ca, Quỳ Hợp: 11 ca, Nghĩa Đàn: 09 ca, Kỳ Sơn: 05 ca, Hưng Nguyên: 04 ca).

Sáng 30/1, Nghệ An ghi nhận 63 trường hợp mắc COVID-19, có 15 ca cộng đồng tại 3 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 29/01/2022 đến 06h00 ngày 30/01/2022), Nghệ An ghi nhận 63 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 địa phương (TP Vinh: 25 ca, Quỳnh Lưu: 14 ca, Quỳ Châu: 7 ca, TX Hoàng Mai: 4 ca, Tương Dương: 4 ca, Thanh Chương: 3 ca, Diễn Châu: 3 ca, Tân Kỳ: 1 ca, TX Thái Hòa: 1 ca, Quỳ Hợp: 1 ca).

Chiều 29/01, Nghệ An ghi nhận 245 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 26 ca cộng đồng tại 10 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h00 ngày 29/01/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 245 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 18 địa phương (Thanh Chương: 56 ca, Yên Thành: 28 ca, TP Vinh: 26 ca, Đô Lương: 19 ca, Quỳnh Lưu: 18 ca, Nghĩa Đàn: 14 ca, Anh Sơn: 13 ca, Nghi Lộc: 12 ca, Diễn Châu: 10 ca, Nam Đàn: 09 ca, Quỳ Hợp: 09 ca, Hưng Nguyên: 08 ca, Con Cuông: 07 ca, TX Hoàng Mai: 05 ca, Tân Kỳ: 04 ca, Kỳ Sơn: 03 ca, Quế Phong: 02 ca, TX Cửa Lò: 02 ca).


TOP