Mẹ bỉm sữa cầm đầu đường dây trộm trâu bò để xẻ thịt

Dù đang nuôi con nhỏ nhưng Nguyễn Thùy Lê (Nghệ An) vẫn cầm đầu đường dây trộm trâu bò để mổ thịt bán. Các đồng phạm tham gia vào đường dây này có người thừa nhận dù rất áy náy lương tâm nhưng vẫn làm vì... cần tiền chữa bệnh cho con.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ thương binh giả

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền; gặp gỡ, giải thích cụ thể về hồ sơ sai phạm đối với những trường hợp bị đình chỉ chế độ, ban hành quyết định đình chỉ chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh của các đối tượng hưởng sai; thu hồi thẻ thương binh, số tiền đã hưởng sai...


TOP